Ramzová je jedním z nejznámějších horských středisek v Jeseníkách. Ačkoli je zde k trvalému pobytu přihlášeno okolo dvaceti lidí, ve skutečnosti jich zde žije dalších osmdesát. Kromě soukromých chat se v horské osadě nachází také řada penzionů a hotelů.

Jediným zdrojem zdejšího vodovodu byl bezejmenný potůček. Jímací zařízení bylo do sítě schopno dodat pouhého čtvrt litru vody za vteřinu. To nestačilo především v době, kdy se v ramzovských penzionech ubytoval velký počet turistů. Jímací zařízení je také náročné na údržbu.

„Občas se stane, že se nahoře ucpe vodárna a voda přestane téct. Zásobník se vyčerpá a než se znovu naplní, jsme dva dny na suchu," popsal v minulosti problém nájemce penzionu Kaťuša Jiří Langer.

Ještě letos by měl být dlouholetému problému konec. V srpnu začali stavbaři budovat kilometr dlouhou vodovodní přípojku z Petříkova. Práce vyjdou bez daně z přidané hodnoty na bezmála čtyři miliony korun. Tři čtvrtiny nákladů uhradí Olomoucký kraj.

Potíže s vodou v Ramzové představovaly pro Ostružnou, pod kterou osada spadá, dlouholetý problém. „Na vodovod jsme se snažili šetřit celých čtrnáct let, co jsem ve funkci," poznamenala starostka Ostružné Miroslava Bendeková.

Bez krajského příspěvku by si obec s pouhými sto osmdesáti stálými obyvateli mohla stavbu dovolit jen stěží. Investice by ji zatížila natolik, že by nezbývaly prostředky na další rozvoj obce.