Podle zprávy CCB činí zadluženost Rapotína 27 tisíc korun na jednoho obyvatele. Průměr v zemi je jedenáct tisíckorun.

Vedení obce považuje zprávu za zavádějící. Čísla nemají podle slov místostarosty Josefa Mikulce (ODS) vypovídající hodnotu a zbytečně budí dojem, jako by obec špatně hospodařila. Opak je přitom pravdou. Rapotín patří zejména díky skládce komunálního odpadu, z níž má příjem kolem čtrnácti milionů ročně, k nejbohatším obcím v regionu. Daňová výtěžnost je tady více než dvojnásobná proti vesnicím v okolí.

Vedení obce upozorňuje na to, že ministerstvo financí používá pro stanovení zadluženosti obce zcela jinou metodiku než firma CCB. „Tam se do zadluženosti počítají jen splátky úvěrů a úroky v tom kterém roce v poměru k příjmům. Podle této metodiky by naše zadluženost vycházela na 7810 korun na obyvatele,“ připomněl Mikulec.

Upozornil, že číslo je i tak proti jiným letům vysoké, protože Rapotín bude letos hradit splátku sedmnáct milionů korun návratné výpomoci ještě z doby povodní. Peníze má připravené ve zvláštním fondu. Letos tedy právě kvůli této splátce vyletěla zadluženost obce v poměru k příjmům vysoko - na 59 procent, zatímco minulé roky se pohybovala kolem patnácti až dvaceti procent. Obce, u nichž se zadluženost dostane přes třicet procent, se ocitají na černé listině ministerstva financí.

„Jakmile splátku povodňové výpomoci odvedeme, zadluženost už v roce 2008 klesne zase na běžnou míru kolem patnácti procent,“ řekl vedoucí ekonomicko správního odboru radnice v Rapotíně Vlastimil Nedělník.

Na to, že má Rapotín jen 3141 obyvatel, má vysoké úvěry - ty v závěru roku 2006 činily 92 milionů korun. „Jsou to vesměs úvěry na investice, na rozvoj obce. Bez úvěru se dnes nic velkého pořídit nedá. Naopak to, že nemáme žádný problém se splácením, je důkazem, že je na tom obec dobře,“ řekl Mikulec.

Rapotín splácí zejména úvěry na rekonstrukci panelového sídliště - přibývají nástavby, díky nimž obec získala za šest let sto nových bytů. „Jinde obce prodávají lidem byty ve starých panelácích a opravy nechají na nich, u nás se o opravy stará obec,“ řekl Mikulec. Letos dá Rapotín do investic 38 milionů korun, z toho 20 milionů do panelových domů, 2,6 milionu do kanalizace na Nových Domcích, 3 miliony do veřejného osvětlení a milion korun na projekt rekonstrukce kulturního domu.