Název dostala „Rapotínská sklárna od roku 1829 až po smutný konec v roce 2009“ a místními i přespolními účastníky slavnosti byla okamžitě rozebrána.

„Publikaci jsem si koupil, přidám ji k podobné z dob oslav 150 let vzniku, kterou jsem absolvoval,“ svěřil se pan Bohumil, který jako vyučený malíř skla věnoval rapotínské sklárně padesát roků svého života.

A podobně na tom byla i většina přítomných, není totiž v obci rodiny, která by s místní sklárnou po dobu její výroby neměla něco společného.

Vzpomínali na to během přednášky historika Zdeňka Doubravského, který autorovi s publikací pomáhal, při otevření tématické výstavy na ochoze hlavního sálu rapotínského Kulturního centra i při venkovních ukázkách foukání skla v podání sklářů z Vrbna pod Pradědem.

Dětem pak organizátoři připravili dílničky, ve kterých mohli na sklo malovat, vytvářet z něho obrázky či ho jinak zdobit.

Teď už obci s téměř dvousetletou tradicí výroby skla chybí jen sklářské muzeum.

„Budeme ho mít, nové sklářské rapotínské muzeum v budově tzv. ředitelny v horním Rapotíně. Nejpozději v polovině roku 2020 ho otevřeme,“ informoval početné přítomné starosta obce Bohuslav Hudec.

VLADIMÍRA BARTOŇOVÁ