Rekonstrukce bazénu byla přáním občanů Zábřehu, a proto k ní bylo přistoupeno. Jak se později ukázalo při demolici, původní ocelové konstrukce byla v pokročilém stadiu koroze a mohlo dojít k destrukci, možná i ke škodě na zdraví. Že to byla akce nákladná při dnešních požadavcích hygieny na kvalitu povrchů a ne jednoduchá, to muselo být každému jasné. Zřejmě to byl důvod, proč k ní v minulosti nikdo nenašel odvahu.

V roce 2006 byla pouze zpracována studie na rekonstrukci bazénu, jejíž součástí je i rozpočet na téměř 250 mil. Kč. První etapa rekonstrukce je dokončena a v provozu. Náklad této rekonstrukce, jak už bylo řečeno a napsáno, je necelých 130 mil. Kč bez DPH, a protože DPH bylo městu vráceno, je to cena konečná. V této ceně jsou zahrnuty i whirpool, část základových konstrukcí II. etapy a rozvody pro II. etapu, které by se v případě její realizace zhotovovaly obtížně nebo s vyššími náklady.

Dílo bylo postaveno bez investičního úvěru, vyjma tzv. dodavatelského úvěru, který nebyl vlastně ničím jiným, než jakousi „průběžnou položkou“, která městu umožnila včasné dokončení a profinancování díla vzhledem k dotaci. Tento úvěr je bezúročný a splácí se z prostředků, které městu postupně vrací FÚ. V současné době je téměř zaplacen. Není tedy třeba, pokud současné vedení města vrácenou DPH nepoužilo na jiné účely, se o úhradu starat, o to už postaráno bylo.

Dotací se nepodařilo zajistit tolik, jak bylo přislíbeno. Důvody vidím v tom, že tehdejší opozice si vzala bazén jako téma, v médiích se objevovaly nepravdy a pomluvy, které nakonec poškodily město Zábřeh natolik, že přislíbená dotace raději putovala jinam, do „klidnějších vod“. Dalo dost práce, abychom zachránili alespoň polovinu. Tedy nejméně o 15 mil. Kč byla městu krácena přislíbená státní dotace.

Může to být náhoda, ale pravdou je, že se tak stalo po extempore, které na jednání ZM zosnoval bývalý lidovecký místostarosta Sommer společně se senátorem za KDU-ČSL Jílkem. Bohužel v neprospěch města se uskutečnila i politická návštěva na ministerstvu financí. Dalším negativním prvkem směrem k získání státní dotace byla ekonomická krize. O dotaci z evropských fondů se město Zábřeh nemohlo ucházet, a to z důvodu, že bylo vyloučeno za podivných okolností ze Strategie rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje, údajně z důvodu malého počtu ubytovacích kapacit.

Úmysl?

Ponechám na úvaze.

Skutečností ale je, že výzva, do které lze podat žádost na rekonstrukce bazénů byla Olomouckým krajem vypsána, ale jen cíleně pro Šumpersko a Jesenicko, pro Zábřeh nic (lze dohledat na stránkách Ol. kraje).

V souvislosti s rekonstrukcí bazénu se pořád dokola v médiích a v řeči některých současných zastupitelů objevují výrazy podobné tomu, že město je v katastrofální situaci. Není to pravda. Město Zábřeh ke dni ukončení minulého volebního období nemělo, jako jedno z mála měst a obcí v ČR, žádné bankovní úvěry (zaplatili jsme i úvěry z předchozích volebních období), mělo na chod úřadu, platy zaměstnanců a provozní náklady. Město jen už nemá na rozhazování a na to, žít si nad poměry, když už ve velkém neprodává majetek a je, bohužel, závislé pouze na výběru daní a na tom, jaký podíl z RUD (Rozpočtové určení daní) od státu dostane. Ne bazén, jak je současným vedením s oblibou podsouváno, ale právě krácení podílu z RUD, které za roky 2009-2010 dosáhlo bezmála 30 mil. Kč, je důvodem k tomu, že město nemůže tolik podporovat volnočasové aktivity a sociální oblast. A tak, vážení zastupitelé, pokud chcete rozhazovat, tak se postarejte o větší příjmy a přestaňte to svádět na bazén!

V souvislosti s tím se nabízí otázka: Proč je město závislé jen na výnosu z daní? O tuto neblahou skutečnost se postaralo vedení města už v prvním volebním období, v letech 1990 – 1994, které svým neuváženým jednáním zavinilo, že město Zábřeh přišlo o komunální majetek, tj. dnešní Talorm, vodovody a kanalizace, a tedy i možné příjmy do rozpočtu města za prodej tepla a za vodné a stočné. Zůstal pouze dnešní Ekoservis, ale ten je špatně řízen a městu nepřináší nic, spíše naopak. Zisky za prodej tepla jdou do soukromých rukou a zisky z vodného a stočného jsou prostřednictvím společnosti VHZ Šumperk, a.s. vyváženy do Francie. Proto je Zábřeh v příjmech zcela závislý na výnosu z daní, které klesají. „Byla to nezodpovědnost“, řekl starosta John na zastupitelstvu, zapomněl však dodat, že to bylo období starosty za KDU-ČSL na radnici v Zábřehu a odpovědnost za to nese KDU-ČSL.

Povzdechnout si musí i ti občané, kteří jezdí za prací do Mohelnice. Výrobní hala společnosti HELLA mohla být totiž v Zábřehu, nebýt údajně toho, že tehdejší starosta za KDU-ČSL dal přednost obědu před schůzkou se zástupci této společnosti, kteří se dostavili na zábřežskou radnici. Není se čemu divit, že se odporoučeli do Mohelnice a výrobní hala s množstvím dobře placených pracovních míst vyrostla tam. Tamní starosta zřejmě oběd odložil. Politiku KDU-ČSL v Zábřehu pak dále reprezentoval pan Sommer. Hodnocení je na každém z vás.

„Takže pane starosto Johne, zameťte si, jako současný předseda KDU-ČSL v Zábřehu, nejprve před svým prahem a nechte fungující bazén sloužit občanům. Minulé volební období skončilo tak, že město Zábřeh je bez bankovních úvěrů, krytý bazén byl zrekonstruován bez úvěru, na chodu úřadu se šetří miliony korun ročně díky provedeným změnám, započaté akce byly dokončeny a fungují. Jsem zvědav, jaký účet budete předkládat Vy.“

Závěrem ještě ke společnosti Ekoservis a vystoupení pana Jílka. Ekoservis je městskou organizací a je v pravomoci města nařídit, co budete Ekoservis dělat. Bylo rozhodnuto, že Ekoservis bude provozovat bazén a jednatel, pan Jílek, měl konat. Ale selhal, opět utekl a „sekl“ se marod (údajně záda), ale zázračně se už v pondělí po volbách vyléčil! Chtěl do funkce vedoucího bazénu jmenovat syna své zaměstnankyně, který s provozováním bazénu neměl žádné zkušenosti a tak ve VŘ neuspěl. Tím zřejmě započala nespolupráce se současným vedoucím bazénu Pavelkou, který naopak má zkušenosti a navíc byl doporučen jako vítěz členkou výběrové komise, kterou si zajistil sám pan Jílek. Na rozdíl od pana Jílka, správně usoudila, že k provozování takového bazénu jsou třeba zkušenosti z této oblasti a doporučila pana Pavelku, pro kterého hlasoval i jednatel Jílek.

Na jednání zastupitelstva se dalo vypozorovat, že ve způsobu řízení pana Jílka jsou značné nedostatky, za které naprosto neoprávněně obviňuje druhé. Jestli se někdo neosvědčil, pak je to právě pan Jílek jako jednatel společnosti Ekoservis a měl by odejít, jak ostatně už před rokem přednesl veřejnosti. Pana Jílka považuji za neschopného, konfliktního a zrádného člověka. Podivuji se nad tím, kde bere tu drzost hanit bazén, který slouží občanům celého mikroregionu, zatímco jeho nápady nefungují a přináší městu ztráty. Odejděte, pane Jílek!

Zdeněk Kolář, Zábřeh

Související: Hádky o krytý bazén v Zábřehu nekončí