Zábřeh má dva tajemníky, starosta ale mlčí

Článek, ke kterému se původně starosta Kolář nevyjádřil, je zde: Radní v Zábřehu se poprvé zabývali situací, kdy radnice po prohraném soudním sporu s propuštěným šéfem úřadu Antonínem Janhubou bude mít už koncem ledna dva tajemníky. Stane se tak ve chvíli, kdy rozsudek soudu nabude právní moci.

Vyjádření starosty Zdeňka Koláře

Plně se ztotožňuji s většinovým názorem rady města, aby tajemníkem byla Jana Krasulová. Nepochybně v tom sehrála roli úroveň přípravy podkladů pro jednání rady, způsob vedení úřadu a především schopnost umět se rozhodnout, nést odpovědnost, vyslechnout si názory druhých a kontrolovat. Tedy nezbytné předpoklady vedoucího úředníka, které pan Janhuba dle mého názoru, za kterým si stojím, neměl na potřebné úrovni.

Lidé podobní panu Janhubovi si nepřipouštějí, že na post tajemníka úřadu prostě nemají. Pan Janhuba by měl konečně pochopit, že jeho návrat na post tajemníka města Zábřeh není žádoucí také pro jeho povahové vlastnosti a chování, které opakovaně předváděl příkladně na jednáních rady. Neodpovídaly vystupování osoby v takovémto postavení.

Podle právních názorů může mít město z důvodů právní jistoty zaměstnanců a právních úkonů jen jediného tajemníka. Pakliže si budu vybírat, je zcela pochopitelné, že si za nejbližšího spolupracovníka nezvolím osobu, ke které nemám důvěru a která dle mého názoru nemá předpoklady k výkonu funkce tajemníka úřadu.

Město Zábřeh podá dovolání k Nejvyššímu soudu nebo i ústavní stížnost, neboť procesně nepochybilo a oba soudy konstatovaly, že jednání pana Janhuby je neomluvené zameškání práce. Pan Janhuba je tedy absentér, a pokud by jeho chování nemělo být potrestáno, zakládá nebezpečný precedens, neboť podřízení pak právem mohou poukazovat na to, že když tak beztrestně může činit vedoucí úřadu, proč ne také já.