Za jednací stůl na přelomu srpna a září zasedli spolu s vedením nemocnice také zástupci Olomouckého kraje a zdravotních pojišťoven.

„V podstatě k dohodě nedošlo. Teď se bude vyjednávat o dalších krocích. Existují některé varianty, o nichž budeme jednat,“ řekl ředitel Jesenické nemocnice Jan Jedlička.

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro zdravotnictví Michael Fischer (ČSSD) sdělil, že se jednalo o schůzku mezi zdravotními pojišťovnami a Jesenickou nemocnicí.

„Jako kraj jsme plnili roli koordinátora. Cílem bylo vyjasnit si, za jakých podmínek by bylo možno Jesenické nemocnici navýšit platby za poskytnutou péči, a co by pojišťovny v tomto směru byly schopny navrhnout. Pojišťovny se vyjádřily, že v některých případech již nemocnici platí více, než ze stávající úhradové vyhlášky vyplývá, a že jsou schopny akceptovat případnou restrukturalizaci nemocnice. V otázce restrukturalizace jsme se ale ze strany nemocnice nesetkali s kladnou odezvou,“ popsal jednání Fischer (ČSSD).

„Bez nemocnice v Jeseníku bych se asi těžko obešla. Je mi sedmdesát a nikdy nevím, kdy ji budu potřebovat. Když by se mi něco stalo, povezou mě do Šumperka? Nebo snad do Opavy?“ neskrývá obavy seniorka Františka Myslíková.

Vedení nemocnice i kraj se shodují, že chtějí jediné lůžkové zařízení v okrese Jeseník zachovat. Rozcházejí se ale v pohledech na to, jak přinést do nemocnice peníze.

„Na jednání jsme opět předložili návrh smlouvy o zřízení služby ve veřejném zájmu, ke shodě však zatím nedošlo,“ řekl Jedlička.

Zjednodušeně řečeno, soukromá nemocnice by podle této představy získala kromě plateb od pojišťoven další zdroj peněz. Celý mechanismus by fungoval podobně jako u veřejné dopravy, kterou si kraj objednává.

„Tvrdíme, že není podstatné, komu nemocnice patří, ale jaké služby obyvatelům regionu poskytuje. Jako službu ve veřejném zájmu poskytuje například veřejnou autobusovou dopravu soukromá firma Veolia. Kraj jí doplácí ztrátu a přiměřený zisk,“ nastínil již dříve možný model financování Jedlička.

Náměstek Fischer však namítá, že by kraji v případě uzavření takové smlouvy hrozil trestní postih.

„Naši právníci říkají, že by taková smlouva nebyla v souladu s evropským právem,“ vysvětluje. Podle jeho tvrzení mohou podobnou smlouvu uzavřít kraje jen s nemocnicemi, které jim patří.

Olomoucký kraj vypracoval několik vlastních variant, jak postupovat.

„Přednost dáváme zpětnému odkupu soukromé nemocnice státem a následnému převodu zařízení na kraj. Pokud by se současní vlastníci nechtěli Jesenické nemocnice vzdát, chceme zlepšit její financování prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění,“ sdělil Fischer.

Návrh na zpětný odkup však naráží na postoj Ministerstva financí. Nemocnice byla privatizována polovině v 90. let a lhůta, po kterou se ji noví majitelé zavázali provozovat, uplynula. Došlo také k vyřešení dlouholetého sporu o úhradě kupní ceny.

„Vzhledem k těmto skutečnostem není ministerstvo financí oprávněno ke zpětnému převzetí tohoto majetku ani jeho vykoupení,“ sdělil mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Jesenicko svou nemocnici neuživí

Průchodnější a pravděpodobnější je podle náměstka Fischera varianta, že ministerstvo zdravotnictví pro příští rok změní úhradovou vyhlášku. Pojišťovny by pak nemocnicím v odlehlých oblastech s malým počtem obyvatel, jako je Jesenicko, platily za poskytnutou péči více peněz.

Ministerstvo zdravotnictví se však na dotaz Deníku k této alternativě nevyjádřilo. Jeho mluvčí jen odkázal na předchozí stanovisko svého úřadu.

„Pokud jde o jakoukoli shodu na modelu financování, je pouze v kompetenci jednotlivých zdravotních pojišťoven. Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje nástroji, kterými by mohlo ovlivnit stávající smluvní vztahy mezi zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami,“ uvedl v červenci mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň.

„Podle mých informací probíhají na kraji další jednání bez naší účasti. To mi přijde podivné, protože jsme majiteli nemocnice,“ řekl její ředitel Jan Jedlička. „Máme signály, že kraj má řadu variant, my jsme ale na stůl nedostali ani jednu,“ tvrdí.

Proč se Jesenická nemocnice loni dostala do červených čísel? V regionu žije jen čtyřicet tisíc obyvatel a podle ředitele Jedličky je to nedostatečný počet, aby nemocnici rozsahu té jesenické bezproblémově uživil. Nemocnice podle jeho slov ztrátovou péči dlouhodobě sanovala, kvůli změnám ve zdravotnictví však přestává být situace únosná. V krajním případě by mohla vyústit v uzavření lůžkových oddělení.

Co navrhuje vedení Jesenické nemocnice
• uzavření smlouvy o zřízení služby ve veřejném zájmu

Varianty navrhované krajem
• odkup nemocnice státem a její převod do vlastnictví kraje
• zvýšení příjmu nemocnice prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění
• vstup strategického investora
• pronájem dalšímu subjektu
• spolufinancování nemocnice obcemi z Jesenicka
• transformace nemocnice na akciovou společnost s majetkovým podílem kraje a obcí a jejich podílem na řízení