V pátek ji na brněnské fakultě sociálních studií převzal Petr Krňávek ze Šumperského a jesenického deníku za text věnovaný zaniklým obcím na Jesenicku.

„Pro mne, nejen jako novináře, ale především člověka, který v tom regionu žije, je to velmi silné téma. Proto ta cena patří ne mě, ale tomuto těžce zkoušenému kraji," uvedl Petr Krňávek.

S tématem se mohli čtenáři na stránkách regionálního Deníku setkat v polovině května. Redakce na něj zaznamenala vlnu ohlasů. Ty se staly motivací i pro autora samotného.

„Jesenicko i přes svou odlehlost nabízí celou škálu zajímavých témat, které nejen regionální novináře vybízejí ke zpracování," řekl Petr Krňávek.