„Hlavním smyslem časopisu Zámeček je možnost srovnání. Děti z dětských domovů a výchovných ústavů z celé republiky v něm popisují zážitky z výletů a dalších akcí, podle toho si pak mohou udělat obrázek, jak to v jednotlivých domovech funguje. Nevyhýbáme se ale také závažnějším tématům. Nedávno jsme například pomocí ankety zjišťovali, zda děti svým vychovatelům vykají či tykají. Zjistili jsme, že přibližně v polovině domovů děti svým vychovatelům, kteří by měli být jejich nejbližšími, stále vykají,“ vysvětlil osmnáctiletý Gracián Svačina z Dětského domova Jemnice.

Právě otázka vykání či tykání je pro děti velmi důležitá, většina se přiklání k tomu, že je lepší vychovatele oslovovat jménem a hlavně tykat. „Při tykání se některé věci daleko lépe říkají, těžko se můžete někomu svěřovat a přitom říkat paní vychovatelko,“ míní patnáctiletá Jana Machalová z Dětského domova v Čeladné, která je rovněž redaktorkou časopisu Zámeček.

Právě kontroverzní témata jsou také důvodem, proč je některým ředitelům dětských domovů časopis trnem v oku. „Zvláště ředitelům, kteří v domovech léta udržují zkostnatělý systém, vadí právě ta možnost srovnání. Naštěstí jich není mnoho,“ konstatoval Gracián.
„Časopisu jsem se věnoval několik let, velmi mi to pomohlo. Především jsem se zorientoval ve svých názorech, uspořádal si hodnoty,“ dodal Miloš Nguyen z Dětského domova v Krásné Lípě.