Zástupkyní ředitele zůstává Jarmila Koryťáková, jež ve výběrovém řízení skončila na druhém místě.„Rada kraje rozhodla o tom, že Jindřich Kubíček bude jmenován ředitelem od prvního června,“ prozradil náměstek hejtmana Pavel Horák.

Jindřich Kubíček patří prakticky k inventáři hotelové školy. Na plný úvazek zde pracuje od roku 1996. Vyučuje výpočetní techniku a angličtinu. A proč se přihlásil do výběrového řízení? Prý z prostého důvodu. „Chtěl jsem dělat ředitele. Měl jsem pocit, že bych tomu mohl rozumět,“sdělil Kubíček.

Stejný názor měli i krajští radní, kteří ředitele vybírali. „Věřím, že jeho jmenování do funkce bude ku prospěchu školy, která je unikátní v tomto kraji,“ prohlásil Horák. Jak dodal, v případě, že se Kubíček v nové roli neosvědčí, má rada pravomoc jej z pozice ředitele odvolat.

Kubíček má o své roli poměrně jasno. „Můj způsob vedení školy se nebude moc lišit od toho, který měli mí předchůdci. Spíš bych se ale chtěl vrátit a navázat na to, co dělal první ředitel Horník a školu profilovat tak, aby ji lidé dokázali odlišit od ostatních středních škol,“ řekl Kubíček.

V prioritách má jasno. „Nemůžu mít jiné ambice než školu udržet. Dětí ubývá a následující tři roky budou kritické. Naštěstí se teď při přijímacím řízení ukázalo, že naše škola je stále populární. Přišlo víc přihlášek, než jsme čekali, což nás všechny příjemně překvapilo,“ dodal Kubíček. Přihlásilo se devadesát dětí. V příštím školním roce tak budou moci na hotelovce opět otevřít tři třídy.