„V letošním roce půjde o revitalizaci střední a horní části sídliště. Práce budou v první řadě zahrnovat opravu kanalizační sítě, což je v režii akciové společnosti Vodohospodářská zařízení. Pak přijde na řadu úprava komunikací, to zahrnuje rozšíření parkovacích ploch, opravy chodníků i vybudování podzemních kontejnerů na odpad," popsal šumperský místostarosta Petr Suchomel. V konečné fázi chce radnice nechat vyměnit veřejné osvětlení, lavičky a odpadkové koše a jako poslední bude obnovena zeleň.

V únoru šumperská radnice podá žádost o dotaci ze státního rozpočtu na ministerstvo pro místní rozvoj.

„Činit by měla stejně jako v minulých letech čtyři miliony korun," upřesnil Petr Suchomel. Zbylou částku, téměř 7 milionů korun, město uhradí ze svého rozpočtu.

Práce na kanalizačních sítích jsou naplánovány na jaro, v létě budou následovat chodníky, parkoviště a komunikace.

„S občany, kterých se stavební práce budou dotýkat, vše projednáme a budeme je informovat o harmonogramu stavebních prací," řekl místostarosta Suchomel.

Především rozšíření parkovacích ploch lidé na sídlišti vítají. „Je dobře, že se radnice snaží změnit podobu sídliště k lepšímu," konstatovala Anna Martínková, která na sídlišti bydlí od doby, kdy se zde začaly stavět první panelové domy.

Regenerace největšího panelového sídliště v Šumperku začala již v roce 2007, zatím si vyžádala investice v řádu desítek milionů korun. Radnice z dotací pro tento účel získala 14 milionů korun.