Rudolf Ditmar se narodil v roce 1968. Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na které promoval v roce 1992. V roce 1994 získal I. atestaci v oboru všeobecná chirurgie, v roce 2000 pak atestaci II. stupně v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace. Od roku 1995 vyučuje na katedře fyzioterapie a algoterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Po řadu let působil jako primář v Lázních Slatinice u Olomouce.

„Ve své nové funkci chci především stabilizovat tým zdravotníků na rehabilitačním oddělení, dále pak rozšířit spektrum péče o stavy po nejrůznějších operacích pohybového ústrojí. Chci využít své dlouholeté zkušenosti v oboru pro zvýšení kvality péče na tomto oddělení se zaměřením na stavy po ortopedických operacích, ale i na stavy poúrazové,“ řekl nový primář Rudolf Ditmar.