Podnět k antimonopolnímu úřadu dala společnost, která v tendru skončila druhá v pořadí. Dlouho očekávaná rekonstrukce by mohla začít v půli prázdnin. Záležet však bude na tom, zda stěžovatel podá proti rozhodnutí úřadu rozklad.

U antimonopolního úřadu si na postup ve stopadesátimilionové zakázce stěžovala firma Hochtief. Úředníci však žádné pochybení PMŠ neshledali. Pokud proti rozhodnutí úřadu žádný z účastníků řízení nepodá rozklad, budou moci PMŠ uzavřít smlouvu s firmou PKS Stavby a předat jí staveniště.

„K tomu by mohlo dojít už na přelomu července a srpna 2018. Termín pro dokončení rekonstrukce bazénu by zhotoviteli běžel do října 2019,“ nastínil postup ředitel PMŠ Patrik Tomáš Pavlíček.

Pokud neúspěšná firma rozklad podá, čeká akci další zdržení.

Velká a dlouho plánovaná rekonstrukce bazénu počítá s obnovou interiéru a především zastaralých technologií. Město muselo plovárnu nechat zavřít loni v létě, protože se na části technologie objevila vážná závada.