Architektonicky cenná budova ze třicátých let minulého století ve Školské ulici se proměnila nejen zvenku, ale hlavně uvnitř. Základní umělecká škola, která dosud sídlí ve dvou od sebe vzdálených objektech, jež jsou navíc v nevyhovujícím stavu, tak konečně po mnoha letech najde důstojné zázemí.

Z historie Masarykovy školyMasarykova základní škola vznikla na konci třicátých let minulého století.

Za komunismu nesla označení I. základní škola.

V roce 1994 byla kvůli úbytku dětí zrušena, dalších šest let budovu využívalo zábřežské gymnázium pro výuku nižšího stupně. Poté budovu převzala sousední III. základní škola.

Od roku 2006 byl objekt prázdný. Tehdy se uvažovalo, že by se škola přeměnila na víceúčelový městský dům, kde by sídlila vedle základní umělecké školy i knihovna.

V roce 2007 se sem přestěhoval Dům dětí a mládeže, který do té doby sídlil v nevyhovujících prostorách v Domě kultury.

V červnu roku 2013 zastupitelé po dlouhých debatách rozhodli, že se dům dětí přestěhuje do jednoho z pavilonů Základní školy Boženy Němcové.

V únoru 2014 začala rekonstrukce budovy pro potřeby Základní umělecké školy.

Asi málokdo z veřejnosti ví, že snahy o přemístění umělecké školy do vhodnějších prostor sahají až do poloviny sedmdesátých let minulého století, kdy školu navštěvovali dnešní padesátníci.

„Jsem rád, že se po několika desetiletích snah podaří naplnit přání mých předchůdců, kolegů i mě samotného. Doufám, že se tímto přelomovým krokem otevírají nové vzdělávací možnosti pro další generace zájemců o studium uměleckých oborů," řekl ředitel Základní umělecké školy v Zábřehu Pavel Doubrava.

V Masarykově škole vzniklo během roční rekonstrukce třiadvacet učeben pro hudební obor, prostor pro hudebně teoretické předměty, divadelní zkušebny pro literárně-dramatický obor, taneční sál a dva ateliéry pro malé výtvarníky.

Je zde také zkušebna pro orchestry a komorní soubory, která se bude díky akustickým parametrům využívat i jako nahrávací studio, a komorní koncertní sál, jenž bude sloužit nejen žákům školy, ale i širší veřejnosti.

Zábřežskou „zušku" navštěvuje více než osm set žáků. Ti se tak mohou těšit na lepší podmínky k získání základů vzdělání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.

Vznikly zde prostory, které dávají příležitost pro rozvoj aktivit školy, ale také možnost pro pořádání společenských a kulturních akcí, a tím i naplnění volného času dětí, mládeže i dospělých.

„Zrekonstruovaný objekt přinese možnost užší a kvalitnější spolupráce všech oborů školy. Žáci i pedagogové v něm najdou podnětné, inspirující prostředí naplňující všechny jejich potřeby," doplnil Pavel Doubrava.

Rekonstrukce začala v polovině února loňského roku a prováděla ji společnost VHH Thermont. Ta nabídla ve výběrovém řízení nejnižší cenu, přibližně dvaačtyřicet milionů korun včetně daně z přidané hodnoty.

Město tím výrazně ušetřilo. Rozpočtované náklady totiž přesahovaly šedesát milionů. Velkou část navíc radnice získá na dotacích z Evropské unie.

„Ke spolufinancování projektu se zastupitelstvo rozhodlo využít možností dobíhajícího programového období Evropské unie. Podali jsme žádost do jedné z posledních výzev Regionálního operačního programu. Díky tomu, že město se žádostí uspělo a mělo připravené i vlastní prostředky, mohl se projekt po letech odkladů konečně rozběhnout," přiblížil způsob financování starosta města František John.

Účelem rekonstrukce bylo vybudování uceleného bezbariérového prostoru, který pojme všechny obory a oddělení základní umělecké školy. Ta tím konečně vyřeší dlouhodobé problémy s nedostatečnými prostorami pro výuku. Dosud se učilo na několika místech Zábřehu, proto také bylo mnohdy složité, aby jednotlivé obory a oddělení více spolupracovaly.

Slavnostní otevření základní umělecké školy spojené s vystoupením jejích žáků se uskuteční v pátek 6. února od čtrnácti do osmnácti hodin a zvána je široká veřejnost. Škola představí nově opravené prostory při komentovaných prohlídkách.