Rohle a její okolí v minulosti trpěly špatným stavem silnic. Na tento rozhovor jsem ale už jel po novém asfaltu…

Obec Rohle budovala společně s obcí Kamennou gravitační splaškovou kanalizaci. Budovala se od podzimu 2018, v polovině roku 2020 jsme dokončili hlavní řad, pak následovalo připojení soukromých nemovitostí. Výstavbou kanalizace jsme měli poničené jak krajské tak místní komunikace. Naštěstí v letošním roce od března byly rekonstruovány krajské komunikace. Práce byly rozděleny do dvou etap. Jsou už téměř u konce, termín dokončení je 12. července.

Kde všude budou vozovky opravené?

Od Strupšína a Janoslavic od značky vjezdu do obce až k výjezdu na Kamennou a Nedvězí. Obdobně v Kamenné od začátku obce k výjezdům na Nedvězí nebo Obědné. Investorem této akce je Správa silnic Olomouckého kraje.

Dojde i na místní komunikace?

Určitě. V letošním roce máme naplánovanou opravu té nejdelší. Vede od požární zbrojnice za zdravotním střediskem kolem potoka ke kupeckému domu u mostku. Žádali jsme dotaci, byli jsme úspěšní, což je skvělá zpráva, protože jsme uspěli jako jedni z mála. Začátkem září se začne opravovat. Na opravu byl požadavek od občanů, i před výstavbou kanalizace byla tato cesta dosti špatná, takže je jako první. A v příštím roce budou následovat další.

Sedíme v provizorní kanceláři obce v budově zdravotního střediska. Jak pokročila rekonstrukce budovy obecního úřadu? close Rohle - obecní úřad. info Zdroj: Deník/Petr Krňávek zoom_in Rohle - obecní úřad.

Rekonstrukce budovy obecního úřadu je záležitost dlouholetá. Začala na podzim 2018, převzala jsem ji po bývalém starostovi. Výstavba kanalizace a opravy komunikací jsou finančně náročné, i proto je náročné dokončení rekonstrukce úřadu. Dobrá zpráva je, že v polovině srpna se stěhujeme zpátky do budovy úřadu. Rekonstrukce je dokončena, ještě nás čekají stavební úpravy hlavního vstupu do budovy.

V souvislosti s rekonstrukcí úřadu se řešila pošta, která právě kvůli rekonstrukci nefungovala. Nyní už je v provozu?

Když jsem nastoupila do funkce starostky, pošta byla z důvodu rekonstrukce uzavřena. Priorita byla poštu v budově úřadu zpřístupnit. Funguje pro obec Rohle, naše místní části Janoslavice a Nedvězí i pro obec Kamennou. Poštu se podařilo na podzim 2019 poštu zprovoznit. Funguje tu klasická pobočka, ne partner. S Českou poštou jsme se domluvili, že obec zafinancuje přepážku, takže prostředí je pro návštěvníky opravdu komfortní.

Prostory, kde jsou nyní provizorní kanceláře úřadu, bývaly prázdné?

Než se sem nastěhoval obecní úřad, bylo to tu prázdné. V přízemí nám funguje praktický lékař, za což jsme všichni moc rádi. Nahoře kdysi fungovala ještě zubní ordinace a byla tu gynekologie. Ale to už tu dlouhá léta nefunguje jako v jiných obcích. Lékařů je nedostatek.

Na Úsovsku se řešil problém s dětskou doktorkou, která skončila. Týkalo se to i Rohle?

Ano. Dětská lékařka dojížděla do Úsova, Dubicka a Rohle. Olomoucký kraj všem třem obcím sdělil, že od paní doktorky přebírá zdravotní dokumentaci z důvodu zrušení registrace. Nebylo to varování ani moc dopředu. Poté kraj vyhlásil nové výběrové řízení na dětského lékaře v těchto obcích. To vyhrála společnost, která zaměstnala lékaře pro děti a dorost. Paní doktorka nastoupila v Dubicku a v Úsově s tím, že v Rohli je málo registrovaných pacientů, takže tu ordinaci už nikdo nezřídil. Rohle tak zůstala bez lékařky pro děti a dorost. Mám informace, že dětská ordinace v Úsově a Dubicku už s paní doktorkou nefunguje, takže všechny tři obce jsme bez dětské lékařky. U nás jsme již prostory ordinace využili pro místní knihovnu.

Budete jako obec dětského lékaře shánět, nebo to necháte na kraji a na zdravotních pojišťovnách, jejichž starost to je?

Co jsem mluvila s rodiči, většina už dojíždí k dětskému lékaři do města nebo do Libiny. Ze strany maminek už není poptávka, na náhle vzniklou situaci musely nějak zareagovat. I tak si myslím, že bychom tu těžko lékaře pro děti a dorost zajistili. Bývalá paní doktorka sem jezdila asi na pět hodin týdně.

Co bude s prostorami v patře zdravotního střediska, když obec své kanceláře přesune zpět na úřad?

Část je využita pro místní rybáře, ti tu mají své zázemí. Teď nám tu začala fungovat kosmetička, část je využita pro ni. A u ostatních prostor uvidíme, jak je využijeme. Možná je mohou využít senioři ke svým setkáváním.

Pod Rohli spadá Nedvězí a Janoslavice. Co se děje v těchto místních částech?

Sečení trávy, veřejné osvětlení, o všechno se staráme ve třech vesnicích stejně. V Nedvězí je v nájmu hospůdka, je to obecní budova, funguje to dobře. Je využívána místními, ale i turisty nebo cyklisty, nájemkyně tam pořádá různé akce. Stejné je to v Janoslavicích, tam obec také pronajímá hospůdku.

Jaké další investice máte v plánu?

Na části budovy školy budeme o prázdninách vyměňovat krytinu, která je teď v havarijním stavu. Půjde o střechu na přístavbě ze osmdesátých let. Do budoucna je plánováno hodně investičních akcí, například rekonstrukce veřejného světlení v Rohli a Janoslavicích. Podařilo se nám získat pozemky na výstavbu rodinných domů, čeká nás příprava projektu, zasíťování a jejich nabídnutí veřejnosti. Mělo by to být maximálně devět parcel. Dále plánujeme vybudování sběrného dvora, který v obci chybí. Také máme ve svém vlastnictví hodně obecních budov, které potřebují různé údržby a rekonstrukce. V plánu je oprava hlavního sálu kulturního domu.