„Úpravy zahrnují doplnění izolačních fólií ke třem domům a vložení drenáže pod parkovací stání po pravé straně ulice. Předpokládaná cena je zhruba dvě sta až tři sta tisíc korun,“ shrnula mluvčí města Zábřehu Lucie Mahdalová.

Na akci nyní město nechává zpracovat projekt, běží rovněž řízení u speciálního stavebního úřadu. Poté se uskuteční výběrové řízení na dodavatele stavby. Úpravy by měli stavbaři stihnout ještě v letošním roce.

Nebere si servítky

Někteří obyvatelé Žižkovy ulice si stěžovali na problémy, které jim rekonstrukce přinesla.

„Na chodníky dali žulové kostky, vytrhali izolaci kolem domu. Barák vlhne po každém dešti, je to čím dál horší. Kvůli změně sklonu voda při dešti teče do kostek a vsakuje se do základů. Chodníky zvedli, takže mám zčásti zadělané okno do sklepa,“ popsal loni některé z problémů obyvatel Žižkovy ulice Zdeněk Havlíček.

Město nechalo ulici rekonstruovat v návaznosti na výstavbu kanalizace. Když práce začínaly, měla samospráva na akci vydané stavební povolení, avšak bez nabyté právní moci.

Povolení však nevešlo v platnost, odpůrci se proti němu odvolali. Loni se městu nepodařilo získat dodatečné stavební povolení pro dopravní řešení komunikace „Současným zásahem bude věc narovnána,“ dodala mluvčí Mahdalová.