„Chceme se zaměřit na terénní sociální práci – streetwork, tak jak se tento požadavek objevil jako jedno z opatření v komunitních plánech Šumperka, Zábřehu a Mohelnice. V současné době máme kolem sto padesáti klientů, ale toto číslo je zavádějící, protože za některými stojí další lidé, kteří mají s drogami problém,“ řekl vedoucí K- centra Krédo Miloslav Kubíček, jenž ve své funkci zůstane jen do konce září a pak bude působit v občanském sdružení RES-SEF. „Rozhodně chceme pokračovat ve výměnném programu, poradenství a ve službách sociální integrace,“ dodal Kubíček.Sdružení má připraveny ještě další projekty, z nichž nejvýznamnější je zaměřen na sociální integraci formou podporovaného zaměstnávání lidí, jejichž šance na trhu práce jsou mizivé.

„Jsou to například lidé s mentálním nebo fyzickým postižením, ale i zástupci různých typů sociálně vyloučených komunit od etnických menšin, přes osoby závislé až po lidi bez domova“ upřesnil Kubíček. Projekt, který příznivě přijali také úředníci olomouckého krajského úřadu, by měl začít fungovat od začátku příštího roku.