Vstupy do lesoparku Cihelna zahrazuje červenobílá páska. Za ní dřevorubci kácí. Letité stromy obepnuté břečťanem, díky nimž procházka lesíkem připomínala chůzi fantazijní krajinou, padají k zemi.

Práci dřevorubců zpovzdálí sleduje muž středního věku. Bydlí prý nedaleko.

„Nebylo to tady nijak hrozné. Když tu posekali trávu, nebyl žádný problém. O rybníček se tu děcka trochu starala, chodilo se tu na procházky, byl tu chládek a stín. Jenže páni z města vymysleli toto. Spíš by se peníze měly dát do něčeho jiného,“ uvažuje.

Pčibudou tůně, zanikne bikepark

Podle projektové dokumentace má jít na ploše necelých pěti hektarů k zemi přes tři sta stromů, nově mají být vysázeny přes dvě stovky.

Podle představ města a architektů by měl lesopark po revitalizaci sloužit enviromentální výchově a měl by být zacílen na ochranu životního prostředí. Přibýt by zde měly tůně, naučná stezka nebo altán.

Naopak zaniknout má bikepark, který si svépomocí před zhruba deseti lety vybudovali místní nadšenci.

„Jako malí kluci jsme trávili v Cihelně každé volné odpoledne. K celé výstavbě nám stačily pouze lopaty a kolečka. Myslím, že jsme parku dokázali v porovnání s ostatními bikeparky dát vysokou úroveň,“ uvedl v minulosti Lukáš Chaloupka, jeden z budovatelů bikeparku.

Zmizí místo vyžití teenegaerů

Leona Pekařová zase opakovaně poukazovala na fakt, že proměnou Cihelny zmizí další místo, kde mohli najít vyžití teenageři, kteří nejsou členy nějakého sportovní oddílu.

„Pokud nejsou teenageři angažovaní ve fotbalovém klubu nebo nějakých kroužcích, pro tuto skupinu v Šumperku nic není. Cihelna má potenciál. Nahoře je fotbalový, volejbalový plácek. Chtěli bychom, aby se tu rozšířil sportovní park, zbudovalo něco aktivnějšího, ale určitě ne naučný park, kde by chodily rodiny s dětmi za ručičku. To samé vzniklo na Tulince a Sanatorce. Proč to dablovat, když poptávka je po něčem jiném?“ argumentovala v minulosti.

Snahy o zachování bikeparku nebo aktivnější zaměření Cihelny však vyšly vniveč. Záměr města vyšel na veřejnost ve chvíli, kdy již byl hotový projekt a byla na něj přiznána dotace.

„I odborné posudky stran biodiverzity a zadržování vody v krajině a nakládání s územím tohoto typu mluví jasně. Město v zásadě s tím územím dělá to nejlepší, co může. Tomu odpovídá i přiznaná dotace,“ řekl na jednom ze zastupitelstev místostarosta Jakub Jirgl.