Na šumperském odboru dopravy, který tuto agendu vyřizuje, ale nijak rušno není a při troše štěstí se dokonce čekací doby pohybují jen v minutách. „Měsíčně si přijde řidičský průkaz vyměnit kolem pěti set lidí, ale aby na konci roku nehrozily velké fronty, počet by to měl být více než dvojnásobný. Daleko zodpovědněji lidé přistupují k výměně občanských průkazů, protože tam již hrozí, že s propadlým dokladem lidé nedostanou důchod nebo zásilku na poště,“ řekl tajemník šumperské radnice Petr Holub.

V Zábřehu se výměna týká ještě osmnácti set lidí. „Zhruba čtyřicet procent z nich ale tvoří držitelé ve věku šedesáti let a starší,“ sdělil mluvčí zábřežské radnice Milan Kratochvíl. Vyměnit si řidičské průkazy musejí ti řidiči, kterým byly vydané v době od 1. července 1964 do 31. prosince 1993. Původní průkazy přestanou platit 1. ledna příštího roku a za jízdu s neplatným dokladem policisté mohou uložit až dvoutisícovou pokutu.

„Řada lidí si ani řidičský průkaz vyměnit nepřijde, protože ho nepotřebují. Nedá se ale odhadnout, kolik jich je,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy šumperského městského úřadu Radek Novotný. Výměna řidičského průkazu je ale povinná, i když jej držitel nevyužívá. V případě, že doklad již člověk nepotřebuje, může jej vrátit, a tak si ušetřit další pochůzky spojené s vydáním nového průkazu.

Žádnou benevolenci ale motoristé s prošlými doklady nemohou rozhodně čekat ze strany policistů. „Nedá se postupovat jinak, než udělit blokovou pokutu, případně pokud motorista nesouhlasí, přestupek postoupit do správního řízení. Bohužel praxe je stále taková, že výměnu průkazů lidé nechávají na poslední chvíli. Bylo to tak vždy, když se u nás řidičské průkazy měnily,“ řekl vedoucí dopravního inspektorátu šumperské policie Jiří Alexa.
Výměna řidičských průkazů je bezplatná, podle místa trvalého bydliště držitele ji provedou pracoviště odboru dopravy v Šumperku, Zábřehu a Mohelnici. Žadatel musí předložit průkaz totožnosti, což může být kromě občanského průkazu také pas, starý řidičák a aktuální fotografii. Řidiči nad šedesát let navíc musejí mít potvrzení o lékařské prohlídce.