Jde o řidiče těchto skupin: C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E. Stávající osvědčení profesní způsobilosti musí být platné ještě v den podání žádosti.

Žádost o vydání nového průkazu může řidič podat u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu do 1. října 2008, pokud platnost osvědčení nekončí dříve. V případě podání žádosti po 1. říjnu již nebude možné nový řidičský průkaz vydat.

K podání žádosti je nutné předložit platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče, jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, občanský průkaz a řidičský průkaz. Za výměnu průkazu je stanoven správní poplatek dvě stě korun.

„Průkaz profesní způsobilosti bude vydán do třiceti dnů od podání žádosti, proto doporučuji řidičům, kterým bude končit platnost osvědčení profesní způsobilosti řidiče, aby počítali s dobou pro výrobu nového dokladu a žádost si podali v dostatečném předstihu,“ řekl vedoucí odboru dopravy šumperského městského úřadu Radek Novotný.

Průkazy profesní způsobilosti řidiče vydává pro řidiče ve zdejším správním obvodu Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, Jesenická 31, kancelář číslo 707.

Pavla Krobotová