Podobnou situaci jako tato mladá matka řeší v posledních letech řada rodičů. V Jeseníku jim pomůže Mateřské centrum Krteček. Zakládá takzvanou dětskou skupinu, ve které zajistí pro malé děti pravidelné hlídání.

Centrum se zaměří na matky samoživitelky, které nemohou zůstat po narození potomka dlouho doma. „Je to podpora maminek, které byly finančně tlačeny k tomu, aby si zvolily dvouletou mateřskou, a nemají pak kam umístit dítě," řekla vedoucí Mateřského centra Krteček Alena Řehová.

Dvouleté, ale i starší děti bývá problém do běžných školek umístit. V Jeseníku funguje dětský koutek, hlídání v něm je ale pro řadu lidí finančně nedostupné. Rodiče se proto se situací vyrovnávají, jak se dá. „Řeší se to v rámci rodiny, ať už jsou to tety, babičky nebo chůvy. V rámci našeho mateřského centra již funguje hlídání, ale je jen příležitostné," poznamenala Řehová.

Dětská skupina je alternativním způsobem péče o předškoláky. Jejich zavedení schválila vláda letos v srpnu. Narozdíl od školek pro ně neplatí tak striktní hygienická nebo bezpečnostní pravidla. Skupina, kterou zřizuje mateřské centrum, bude mít kvůli stísněným prostorám centra kapacitu čtyř dětí. Cena za hlídání by se měla měsíčně pohybovat okolo tisícikoruny.

„Podpora nerodičovské péče o děti má umožnit rychlejší návrat rodičů s malými dětmi na trh práce, zároveň má ale zajistit, aby proto nebyli finančně znevýhodněni. Rodiče tak získají větší možnost se svobodně rozhodovat, jak sladí svůj pracovní a rodinný život," odůvodnila vznik dětských skupin Vláda České republiky.