Svazková škola od roku 2008 slučuje tři základní školy, tři školky a dvě jídelny v Petrově, Sobotíně a Rapotíně. Mají společné vedení a dochází do nich 550 žáků a pokud se k nim připojí také a vikýřovická škola, počet dětí vzroste na 600.

„Máme zájem se o vstup do svazku, hlavním důvodem je, aby děti od první do deváté třídy navštěvovaly jeden subjekt. Vikýřovická škola má pouze první až pátý ročník. Velkou výhodou svazku škol je jednotná administrativa i vedení, učitelé ve Vikýřovicích budou mít volné ruce pro výchovu dětí, když se nebudou zatěžovat papírováním. Pro děti ani rodiče vstup do svazku nebude představovat žádnou změnu, změní se pouze zřizovatel školy,“ vysvětlila starostka Vikýřovic Zdeňka Riedlová.

Rodiče žáků jsou ale nadšení méně, v minulých dnech sepsali otevřený dopis, v němž žádají zastupitele, aby ruku pro vstup vikýřovické školy do svazku nezvedli. Vikýřovicemi také již kolují petiční archy.

„Na základě našich zkušeností a poznatků se školou a školkou Vikýřovice jsme přesvědčeni, že pro nás, občany Vikýřovic a především pro naše děti, toto sloučení není v žádném případě výhodné. Naopak si myslíme, že připojením se ke svazkové škole dosáhneme většího odlivu žáků do šumperských škol, protože v posledních deseti letech pokračovalo ve studiu 2. stupně ZŠ ze 114 žáků pouze 19 žáků v petrovské škole a 95 žáků odešlo do šumperských škol. V letošním školním roce by do petrovské školy neměl odejít ani jeden žák a všech 10 bude pokračovat ve studiu na šumperských školách,“ uvádí se v otevřeném dopise.

Podle Ivana Morávka ze Sdružení rodičů a přátel školy ve Vikýřovicích jsou ale také na místě obavy, že škola by mohla být při malém počtu žáků zcela zrušena a děti z Vikýřovic by si museli dojíždět do Petrova nebo do Šumperka. „Takový problém může za několik nastat,“ řekl Morávek.

„O žádném zrušení školy jsme nikdy neuvažovali. Kolují zde různé fámy, ale obecní úřad pouze obdržel otevřený dopis, oficiálně jsme s nikým nejednali. O vstupu školy do svazku budou rozhodovat zastupitelé,“ dodala starostka Zdeňka Riedlová.