Lidé žijící na ulici v sociálně nepříznivé situaci budou moci časem využívat pobytové zařízení v areálu na Lužích, kde se již nyní nachází azylový dům i noclehárna. Počítá se s tím, že tento typ domova důchodců pro ty nejchudší by mohl sloužit pro celý kraj. Neměl by se tak již opakovat případ ubytovny v Přerově, kde nemocní důchodci živořili v otřesných podmínkách bez řádné péče. Po medializaci kauzy provozovatel zařízení uzavřel.

„Domov se zvláštním režimem v areálu na Lužích bude určen pro osoby se sníženou soběstačností, imobilní a v nepříznivé sociální situaci. Nyní se zpracovává studie na provedení stavebních úprav, řeší se i financování opravy objektu," uvedl šumperský místostarosta Tomáš Spurný.

Budoucím provozovatelem tohoto zařízení bude Armáda spásy a počítá se financováním z více zdrojů jako u každé sociální služby. Bude se jednat o státní dotace i krajské dotace i platby klientů.

Město Šumperk v současné době spravuje více než stovku bytů ve třech domech s pečovatelskou službou, nová podobná zařízení zatím budovat nebude.

„V současné době pouze zaznamenáváme zvýšený zájem privátních subjektů na budování komunitních domů seniorů s podporovanými byty. Je to v souvislosti s možností získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj," dodal Tomáš Spurný.

Jeden z projektů například připravuje v Temenici firma Tespo invest, chce postavit dvoupodlažní dům s byty pro důchodce. Záměr ale u některých obyvatel vilové čtvrti vzbudil nevoli a sepsali petici. V ní uvádějí, že objekt se do zástavby nehodí, někteří mají obavy ze zastínění i z pohybu těžké techniky při stavbě.

Jednatel šumperské firmy Tespo invest Miroslav Jon v reakci na petici uvedl, že jeho záměr není nijak v rozporu s platným územním plánem. Na stavbu seniorského bydlení má šanci získat dotaci, podmínkou je ovšem udržitelnost účelu na dvě desetiletí.

„Komunitní dům seniorů je navržen v rámci podporované výstavby Ministerstva pro místní rozvoj, který upřednostňuje stavby ve veřejném zájmu. Souhlasné stanovisko dala i sociální komise a rada města Šumperka. Chceme vybudovat klidné, kvalitní a cenově dostupné bydlení," konstatoval Miroslav Jon.

Do stavby nájemního bydlení pro lidi v důchodovém věku se pustila také šumperská společnost SHM Investice, která buduje komplex bytů ve Velkých Losinách. Projekt s názvem Senzion je určen pro aktivní a materiálně zabezpečené seniory, bude se totiž jednat o velmi kvalitní bydlení. Sociální služby bude zajišťovat šumperská Charita a nezisková organizace Pontis. První nájemníci by se do Senzionu měli stěhovat v září.

Také ve městě Jeseníku se pro lidi důchodového věku pilně staví. U penzionu v Bezručově ulici vyrůstá přístavba, jedná se o investici za 55 milionů korun. Vznikne tak klasický domov důchodců s celkovou kapacitou pětačtyřiceti lůžek.

„Stavba by měla být předána v září, už nyní naši budoucí uživatelé projevují zájem," zmínil ředitel penzionu Jan Rotter.