Problematiku čestných občanů otevřel historik Martin Vaňourek. V rámci zpracování knihy Mohelnice v zrcadle dějin narazil na čtyři čestné občany města, kterým byl tento titul udělen mezi lety 1946 a 1949. Kromě českého vlastence Adolfa Kubiše a prezidenta Edvarda Beneše mezi čestnými občany figurovali též komunistická poslankyně a rodačka z nedalekých Doubravic Anežka Hodinová-Spurná a komunistický politik Klement Gottwald.

„O udělených čestných občanstvích jsem informoval radu města, aby se s tím seznámila dříve, než by to vyšlo v knize, a mohla se vyhnout případnému střetu názorů,“ uvedl v rozhovoru pro Mohelnický zpravodaj s tím, že pokud bude některé osobnosti titul odebrán, do knihy to doplní.

Názorový střet

Problematika se dostala na pořad dubnového jednání mohelnického zastupitelstva. Starosta navrhl čestné občanství odejmout oběma komunistickým politikům.

„Ti, co Klementa Gottwalda a a Anežku Hodinovou-Spurnou navrhli za čestné občany, neměli možnost se v dalším vývoji svobodně rozhodnout, zda jim tento titul odejmout nebo nechat. Myslím, že jim nenáleží, historie ukázala důvody, proč to tak je,“ řekl Pavel Kuba.

Zastupitel Tadeáš Bača navrhl, aby městský parlament odsoudil špatné činy svých čestných občanů, ale tituly z důvodu zachování historické paměti neodejmulo.

„Historie není jen to hezké, ale jsou to i nepěkné věci. Je to válka, politické procesy. A to dělá historii bohatou a z toho bohatství se můžeme poučit. Pokud smažeme kus toho, co lidé, kteří v Mohelnici tehdy žili, udělali (udělili čestné občanství čtyřem osobnostem, pozn. red.), odebíráme výstrahu budoucím generacím a ony třeba znovu udělají chyby. Jde o to, abychom se z chyb poučili a ne abychom je mazali,“ řekl.

Vyrovnání se s historií

Striktnější postoj zastával zastupitel Luděk Pivoňka. Řekl, že Gottwald ani Spurná nebyli občané Mohelnice ani čestní lidé.

„Nemůžu souhlasit s tím, že bychom to měli nechat tak s nějakým historickým dovětkem. Krok, který my dnes děláme, v jiných městech už udělali. Nenazýval bych to přepisováním historie ale vyrovnávání se s ní. Jinde se vyrovnali s historií tak, že lidem, kteří měli na svědomí zrůdnosti, čestné občanství bez pardonu odejmuli. Pokud si mají naši potomci vážit našich rozhodnutí, nemůžeme čestné občanství ponechat lidem, kteří se zasadili o destrukci společnosti po roce 1948,“ řekl.

Většina zastupitelů odejmutí čestného občanství Gottwaldovi i Spurné po zhruba čtvrthodinové diskusi podpořila.

Klement Gottwald byl československý komunistický politik. Od roku 1929 byl poslancem, po druhé světové válce vykonával nejdříve funkci premiéra. Čtyři měsíce po převzetí moci komunisty v roce 1948 byl zvolen prezidentem Československa. Byl odpovědný za smrt mnoha desítek svých odpůrců i nevinných lidí.

Anežka Hodinová-Spurná byla funkcionářka Komunistické strany Československa, poslankyně, předsedkyně Výboru československých žen a Československého výboru obránců míru. V roce 1948 se zapojila do organizace státního převratu.