„Město získalo finanční podporu z operačního programu životní prostředí,“ sdělil šumperský místostarosta Petr Suchomel. Přípravné práce začnou ještě letos, hlavní stavební nápor začne až příští rok.

Zachována zůstane pouze hlavní budova, jinak se základna zcela změní. Nutné bude také postavit čistírnu odpadních vod a zmodernizovat povrchy a vybavení sportovišť. Naplánováno je i parkoviště. Podmínkou výstavby nových objektů, kde budou kromě učeben také prostory na ubytování jsou jejich ekologické parametry. Budovy musejí být totiž energeticky úsporné.

„Sloužit budou ekologické výchově a střídat by se zde měly především děti, od předškoláků až po studenty a učně. Centrum ekologické výchovy bude sloužit také pro různá školení firem a úřadů,“ uvedl ředitel Vily Doris Jaromír Ondráček.

Švagrovský areál byl majetkem Olomouckého kraje, ten ho loni bezúplatně převedl na šumperskou radnici.

Kraj jako tehdejší vlastník Švagrova neinvestoval do výrazných oprav a tak areál začal chátrat. Neutěšený stav ubytovny, koupelen i kuchyně trvá již několik let. Přitom turistická základna byla vyhledávaným místem pro různá soustředění sportovních oddílů a zájmových kroužků, na táborech se vystřídaly generace šumperských dětí.

Šumperská vila Doris turistickou základnu Švagrov již spravuje léta, s ekologickými aktivitami má bohaté zkušenosti. Podle ředitele Vily Doris Jaroslava Ondráčka by nové středisko ekologické výchovy mělo být plně vytíženo většinu měsíců v roce.