Co považuje za nejvýraznější úspěch šumperské radnice od doby, kdy se Zdeněk Brož stal šumperským starostou?
Možná, že to trochu překvapivě nebude nic hmotného, žádná nová stavba ani rekonstrukce, žádné založení nové organizace, získané dotace a podobné záležitosti i když by jistě bylo možné mnohé jmenovat. Nejcennější, co Šumperk v tuto chvíli podle mne má, jsou jeho zvolení zástupci, tedy všichni členové zastupitelstva bez výjimky. Mám pocit, že jsme taková malá oáza v rozbouřené zastupitelské demokracii v České republice a mnohdy mi to připadá až neuvěřitelné. Všichni kolegové jsou absolutně věcní, nepolitikaří, neintrikují, vždy se soustředí na řešení konkrétního problému s maximální snahou dojít k nejlepšímu možnému rozhodnutí. Navíc dokáží poslouchat jeden druhého a případně se nechat přesvědčit argumenty a korigovat nebo změnit svůj názor. Také mám intenzivní dojem, že se tato atmosféra přenáší i do celé šumperské společnosti, která cítí podporu svých zastupitelů a má chuť pro Šumperk pracovat, případně organizovat neuvěřitelné množství různých aktivit. To je nesmírně cenné a snad to bude stejné i v budoucnu.

Jak vnímáte jako starosta dopady hospodářské krize na obyvatele Šumperka? Dotkla se nějakým způsobem hospodářská recese také investičních záměrů, které má radnice?
Hospodářská krize je vždy velmi vážná, ale také poučná záležitost. Zasahuje každého člena společnosti v závislosti na jeho konkrétní pozici. Zatímco v době hospodářského rozvoje poukazují zaměstnanci veřejného sektoru především na to, jak dobře se má soukromý sektor a jak nízké platy jsou v rozpočtové sféře, za doby krize se vše obrací a stejní zaměstnanci oceňují jistotu svého zaměstnání, neboť právě soukromý sektor nese největší tíhu krize na svých bedrech a to jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé, kteří pracovní místa vytvářejí. Přesně tohle se stalo i v Šumperku a nedokáží to změnit žádné politické sliby, žádné rozhazování peněz z veřejných zdrojů. Dokáže to změnit pouze znovu obnovená důvěra spotřebitelů v lepší budoucnost a tomu přizpůsobené chování. Městská pokladna samozřejmě cítí úbytek peněz, protože ty přichází z daní a když je méně práce je i méně daňových výnosů pro veřejný sektor. Zastupitelstvo města rozhodlo, že dodržíme své investiční záměry i za cenu přijetí přiměřeného krátkodobého úvěru. Důvodem je jednak snaha o maximální využití dotačních titulů především z evropských fondů, ale také snaha o podporu především místních a regionálních stavebních firem, které se podílejí ve značné míře na staveních zakázkách města.

Co si myslíte o zájmu obyvatel Šumperka o dění ve městě? Na zastupitelstvech se jich sice mnoho neukazuje, ale radnici řada občanů kritizuje. Například kvůli kácení stromů ve městě.
Zájem obyvatel o dění v Šumperku hodnotím jako velmi dobrý a stále vzrůstající. Lidé navštěvují divadelní představení, koncerty i výstavy. Tisíce lidí se zajímají o sportovní utkání a jejich návštěvy jsou v Šumperku skutečně výjimečné. Také návštěvnost akcí, které mají charakter festivalů či slavnosti města zhlédne každý rok více lidí a to je skvělé. Pokud se týká jednání zastupitelstva, tak tam jde především o práci. Myslím si, že z běžného jednání by asi nikdo neměl velký zážitek, navíc je třeba být na jednání dobře připraven, aby bylo možné problému porozumět. Na zastupitelstvo chodí především ti, jichž se projednávaná problematika týká a to považuji za standardní v rozvinuté demokracii, kterou v Šumperku zodpovědně budujeme. Kritika patří k veřejnému životu města a my ji přijímáme, pokud je za ní snaha o zlepšení. Zabýváme se s veškerou odpovědností každým námětem, ale není možné vyhovět úplně všemu. Pokud se týká zeleně, jde v principu o to, zda je prioritou v centru města bezpečnost občanů, nebo nechat dožít stromy jako v pralese. Vedení města se přiklání k bezpečnosti a životnímu komfortu občanů. Určitá skupina kritiků radnice tvrdí, že poražení stromu je vraždou a chce ve městě pralesní formu života stromů, navíc odmítá diskutovat a dává přednost permanentnímu udávání.V tom se neshodneme, ale to se v životě stává.

Nedávno šumperská Liga na ochranu zvířat radnici seznámila s velmi ambiciózní vizí vybudování útulku pro opuštěná zvířata. Je možné, že se těmito plány bude vedení města v budoucnu vážně zabývat a výstavbu podpoří?
Já jsem již zaznamenal mnoho představ a plánů, které se týkaly útulku pro psy v Šumperku, ale neviděl jsem ještě žádný reálný podklad, který by bylo možno vyhodnotit a posoudit. Pokud se „velmi ambiciózní vize“ , jak ji nazýváte, přenese přes problémy majetkové a finanční, pak můžeme zahájit opravdu seriózní diskuzi na dané téma.

Řadu čtenářů zajímá i budoucnost sportovišť, na která radnice každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky. Je reálné, aby se v blízké době podařilo sehnat také dostatečné prostředky na rekonstrukci zimního stadionu, když je nyní prioritou přestavba plaveckého areálu na Benátkách?
Vytváření podmínek pro sport závodní i rekreační je jednou z priorit města. Porovnání Tyršova stadionu před deseti lety a dnes jistě stojí za to, za povšimnutí stojí areál na baseball v Temenici, ale také Bratrušovské koupaliště, obnovená hřiště s umělým povrchem na sídlištích a mnoho dalších staveb. Pokud se týká zimního stadionu a plaveckých bazénů, jde o velmi náročné rekonstrukce v řádech stovek milionů korun. To se rozhodně neobejde bez dotací z jiných zdrojů. V tuto chvíli jsem rozdělili obě rekonstrukce do etap, abychom se přiblížili realitě jejich zahájení. Pokud jde o zimní stadion, je nejdříve nutné rekonstruovat celou technologii chlazení, které je zastaralá a technicky značně opotřebená. Pak přijde na řadu šatnové zázemí. Pokud se ptáte na kompletní rekonstrukci zimního stadionu včetně tribun a samotné haly, tak na její konec v tuto chvíli nevidím. Bude to stát obrovské společné úsilí, abychom se k ní dostali.

Řada lidí si v Šumperku stěžuje na nedostatek parkovacích míst v centru města i u obytných domů, aut přitom stále přibývá. Pokud byste zkusil zapojit fantazii a představil si, jak se bude parkovat v centru města za pět let, co vás napadá?
Parkování ve městech a jeho řešení je opravdu zajímavý problém. Parkovací místa chybí u centra i v sídlištích. Když ale vyvoláme jednání o tom, že jejich počty zmnožíme, vynoří se velmi silná skupina lidí, která je proti. Většinou nemají auta, nebo ta sváteční v garáži za městem. Pak naštěstí zvítězí zdravý rozum a obyvatelé se nechají přesvědčit o tom, že je třeba více parkovacích míst, jinak se bude parkovat na zeleni, v zákazech parkování, v soukromých vjezdech a dvorech, což vyvolává zbytečné konflikty a nervozitu. Ale i v tu chvíli jsme při jednání nabádáni, abychom parkoviště postavili pod okny sousedů a tam abychom také přemístili kontejnery na odpad. A tak hledáme kompromisy, abychom vyhověli co možná největšímu počtu požadavků, všem ale nemůžeme. Pokud se týká centra města, za pět let se bude parkovat v Šumperku úplně stejně jako dnes. Na doteku centra je stále ještě dostatek parkovacích míst, možná se časem budou regulovat změnou ceny parkování. Budování případných podzemních garáží či parkovacích domů vidím až za horizontem nejméně dalších deseti let, ale jednou k tomu rozhodně dojde.

Šumperk je městem, který díky své poloze v blízkosti Jeseníků může těžit z turistického ruchu. Domníváte se, že město využívá v této oblasti veškerý svůj potenciál?
Nevím. Záleží na tom, co se v tomto případě myslí pojmem město. Pokud se za ním skrývá sídlištní útvar jménem Šumperk a jeho lidé, zcela jistě máme rezervy. Stále chybí větší hotel a pokud přijede autobus hostů, ubytuje se na Dianě v Losinách nebo v Koutech. Stále chybí vyšší úroveň poskytovaných pohostinských služeb. Stále chybí vstřícnější chování k nakupujícím a obecně ve službách. Stále jako kdybychom se styděli poskytnout hostům dokonalou službu, jakoby to bylo ponižující. O pozdravu, úsměvu a přání pěkného dne, kterého se vám dostane v každém zapadlém obchodě na západ od nás, si stále ještě můžeme nechat jen zdát. Ale občas už se blýská na lepší časy, to je pravda. Nerad bych se dotkl těch, kteří se snaží odvést to nejlepší. Pokud se týká radnice, snažíme se podporovat rozvoj cestovního ruchu v rámci možností, ale rezervy určitě najdeme i u nás. Snad pěkný vzhled centra a pěkné parky přilákají hosty k návratu. Snad pořádané festivalové akce, koncerty a jiná představení potěší návštěvníky tak, že se budou chtít do Šumperka podívat znovu. Snad opravený Geschaderův dům, klášterní kostel, muzeum s galerií a mnoho dalších míst potěší oko i srdce návštěvníka při prohlídce města jako zajímavá turistická atrakce. Máme ambice být stále lepší a doufám, že se nám to bude dařit.