Na známce je vyobrazen hlavní objekt papírny s mansardovou střechou z přelomu 18. a 19. století. Autorem výtvarného návrhu známky je Adolf Absolon, rytiny vytvořil grafik a rytec Martin Srb. Spolu se známkou byl vydán filatelistický sešit a obálka s vyobrazením ručního lisu a příležitostným poštovním razítkem.

Známku mohou lidé získat na poštách po celé České republice. „V prodejně papírny si mohou návštěvníci a sběratelé koupit nejen samotné známky, ale také pamětní list s osmi známkami a čtyřmi kupony," sdělil provozní ředitel Ruční papírny Velké Losiny Petr Fouček.

Česká pošta vydala známku s motivem Ruční papírny Velké Losiny.Podle ředitelky Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Andrei Závěšické známka přispěje k šíření věhlasu ruční papírny po celé republice. „Známka se povedla, motiv je výstižný a veřejnost určitě zaujme," poznamenala Andrea Závěšická.

Ruční papírnu ve Velkých Losinách nechal vybudovat na sklonku 16. století Jan mladší ze Žerotína. Manufaktura dnes patří k nejstarším dosud fungujícím podnikům svého druhu v Evropě. Unikátní areál česká vláda v roce 2002 prohlásila za národní kulturní památku.