Lékařské společnosti, zjednodušeně řečeno, tvrdí: Čím více porodů lékaři odvedou, tím větší získají rutinu a tím budou porody bezpečnější.

„Odborné lékařské společnosti by rády kvůli bezpečí pacientů přikročily k tomu, aby byl v této oblasti zaveden limit počtu porodů u jednotlivých porodnic. A to tak, aby tento dostatečný počet porodů zaručoval erudici personálu. Současný návrh odborných společností uvažuje o limitu osm set porodů ročně. Toto minimum by mělo zajistit základní bezpečí pacientů. Ministerstvo zdravotnictví tento návrh v zásadě podporuje a nyní se o něm vede široká diskuse,“ sdělil ředitel odboru komunikace ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň. Rušení porodnic však jeho úřad nepřipravuje.

Podle představitelů ministerstva by počet porodů měl být kritériem, podle něhož by zdravotní pojišťovny uzavíraly s porodnicemi smlouvy o úhradě péče. Do velmi svízelné situace by se tak zřejmě dostala zařízení, která potřebného limitu nedosáhnou. Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ale v médiích připouštějí, že počet porodů nemusí být jediným měřítkem. Roli by mohla hrát například i dopravní dostupnost, která je v případě Jesenicka klíčová.

Ředitel Jesenické nemocnice Jan Jedlička ubezpečuje, že vedení nemocnice uzavření zdejší porodnice nechystá.

„Pokud si nepřejeme, aby se z Jesenicka stal vylidňující se skanzen, udělá vedení Jesenické nemocnice vše pro to, aby zde byla pro občany zachována veškerá základní akutní lůžková péče, včetně porodnice,“ sdělil Jedlička.

Pokud se porodnice v Jeseníku uzavřela, musely by nastávající matky jezdit do Šumperku nebo do Krnova. Cesta z Jeseníku do Šumperka přitom měří padesát kilometrů, do Krnova je ještě o deset kilometrů delší. V obou případech vede přes horská sedla. Pokud by jela sanita z Bílé Vody u Javorníka, musela by na cestě do Šumperku překonat téměř osmdesátikilometrovou vzdálenost.

„Mám kamarádku, která bydlí ve Zlatých Horách a čeká dítě. Pokud by měla rodit jinde než v Jeseníku, byla by to pro ni velká komplikace. Už tak se sem na různé kontroly a vyšetření dostává těžce,“ soudí Iva Malá z Jeseníku.

V porodnici v Jeseníku přišlo v loňském roce na svět 360 novorozenců. Vedení nemocnice ubezpečuje, že je zde o pacienty dobře postaráno.

„Porodnicko-gynekologické oddělení pod vedením primáře Antonína Kořenka disponuje vysoce kvalifikovaným týmem lékařů, který na svém pracovišti vykazuje dlouhodobě vynikající výsledky. Četnost porodů na lékaře dosahuje minimálně republikového průměru a naši lékaři taktéž mnohokrát dokázali, že si dovedou poradit i s ne zcela běžnými komplikacemi,“ podotkl Jedlička.