Umělci, spisovatelé a hudebníci chtějí během tří dnů vytvořit s místními obyvateli a pamětníky prostor vzájemného setkávání. Hlavním tématem jednotlivých akcí jsou dějiny této pohraniční oblasti.

Výchozím bodem budou kdysi vzkvétající, dnes zapomenutá místa na území někdejšího rakouského Slezska.

„Místo konání festivalu kdysi hrálo ústřední roli ve středoevropských dějinách, dnes však především pro mladou generaci představuje často neznámou oblast na mapě,“ objasnila za organizátory akce Zdeňka Morávková.

Ústřední lokalitou akce bude Tančírna v Račím údolí. V ní se po všechny tři dny budou odehrávat hudební vystoupení, vernisáže, čtení či besedy.

Odtud budou účastníci akce vyrážet na komentované procházky či akce do okolí. Cílem se stane Hauerova kaplička v Bílé Vodě nebo prostor bývalého kostela v Zálesí.

V sobotu se dění přenese i do zámeckého parku ve Vlčicích.

Podrobný program najdou zájemci na webu ZDE.