Rychlebské stezky fungují v okolí Černé Vody od roku 2009 a jsou oblíbenou atrakcí v regionu. I pro letošní rok si provozovatelé přichystali pro milovníky terénní jízdy na horském kole novinku v podobě nové trasy.

"Spolu s Olomouckým krajem jsme připravili trasu nazvanou Velbloud. Trasa je určená pro zkušené terénní cyklisty a vede přes velké balvany na úžasném místě,“ popsal provozovatel Rychlebských stezek Pavel Horník. Zároveň dodal, že hlavní náplní práce v letošní sezóně bude především údržba stezek po kalamitní těžbě stromů napadených kůrovcem.

"Pokud nám zbude prostor, chtěli bychom dobudovat další nový úsek. Zapojit se může i široká veřejnost. Každou první sobotu v měsíci, od dubna do října, budou probíhat dobrovolné brigády na stezkách. Těch se obvykle účastní kolem padesáti nadšenců z celé republiky, popsal Pavel Horník. První brigáda a zahájení sezóny Rychlebských stezek se uskuteční 4. dubna.

Pomůžou opravit faru

Rychlebské stezky leží z velké části na pozemcích Arcibiskupství Olomouckého, které spravují Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Společnost téměř rok nabízí možnost věnovat část z nájmu za využívání či pronájem pozemků ve své správě na charitativní účely nebo zvelebení regionu. Této možnosti využili také provozovatelé Rychlebských stezek, kteří věnovali částku padesáti tisíc korun farnosti ve Vápenné. Finanční příspěvek poslouží k částečné rekonstrukci budovy fary v této obci.

"Na sklonku roku 2019 obdržela Římskokatolická farnost Vápenná příspěvek ve výši padesáti tisíc korun, který byl použit na nákup a výměnu oken v prvním podlaží na severní straně fary,“ přiblížil správní ředitel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Josef Kundrát.

"Rychlebské stezky se po celou dobu existence snaží o zvelebování našeho regionu. To, že peníze z nájmu za stezky v regionu zůstávají, vnímáme pozitivně,“ komentuje příspěvek na rekonstrukci fary v obci sousedící s Černou Vodou Pavel Horník.