„Myslím, že je to tak čtrnáct dní, co už nemám informace o tom, že by se někde v okolí potuloval. Co jsme pozorovali, udělal takové kolečko. Viděn byl na Svaté Trojici, Vysokém Potoku, potom v Postřelmově, vracel se přes Písařov, Dolní Moravu, Malou Moravu, Sklené. Možná se už vrátil do Polska,“ řekl starosta Malé Moravy Antonín Marinov.

V okolí Malé Moravy rys ulovil několik zvířat.

„Od myslivců mám informace, že zaznamenali pár stržených srnek. U jednoho chovatele byl problém s dvěma jehňaty, které roztrhal,“ přiblížil Antonín Marinov.

Že je rys už dva týdny nezvěstný, potvrdil i vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky Petr Šaj.

„Poslední přímé pozorování tohoto rysa (bez způsobené škody) bylo před více než čtrnácti dny. Při svém více než měsíčním pobytu na území České republiky trávil nejvíce času na Staroměstsku a v oblasti Králického Sněžníku. Jednou byl dokonce zaznamenán i jeho krátký návrat na polskou stranu,“ upřesnil Petr Šaj.

Pohyb zvířete bylo možné sledovat i pomocí telemetrického obojku.

„Na přenos GPS se už nedá úplně spolehnout, pravděpodobně dochází baterie, možná je rys delší dobu mimo dostupný signál a data dorazí se zpožděním. V obojku je však instalován i vysílač na pozemní zjištění polohy zvířete,“ sdělil Petr Šaj.

Šelma byla do volné přírody vypuštěna v rámci v rámci projektu Návrat rysa do severozápadního Polska. Z tohoto regionu přešla na české území. Zvířata pro tento projekt jsou odchovávána v zajetí, v zoologických zahradách nebo zooparcích. To by také vysvětlovalo, proč se rys chová velmi nestandardně.

Zatímco divoká zvířata společnost člověka rozhodně nevyhledávají, tento rys se pohyboval v těsné blízkosti lidských obydlí i v centrech vesnic. Začátkem května jej při noční obhlídce v Postřelmově zpozorovali zábřežští strážníci, spatřila ho i řada dalších lidí.

„Problém je, že ti rysové byli vypouštěni ze zájmových chovů. Je to projekt, se kterým my jako Hnutí Duha který ani Mendelova univerzita nesouhlasíme. Snažíme se chránit přirozenou populaci rysa v našich horách,“ řekl před nedávnem Michal Bojda z Hnutí Duha Olomouc, který působí na Ústavu ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Správa CHKO Jeseníky je s polskou skupinou, která má tamní projekt na starosti, v úzkém kontaktu. „Seznámili se i s lokalitami, kde bylo zvíře pozorováno a probírali jsme možnosti případného odchytu a transportu zpět na polské území,“ sdělil Petr Šaj.

Je však možné, že se o přesun do svého domovského státu již zvíře postaralo samo.