Průvodu vyšel naproti biskup František Lobkowicz, který je členem řádu a jeho duchovním převorem. Ten také celebroval mši a uděloval požehnání novým členům.

„Rytíř není jen o uniformě a insigniích. Rytíř je člověk, který umí dávat a obětovat svůj čas a schopnosti druhým, kteří jeho pomoc potřebují,“ uvedl v kázání skvělý rétor Lobkowicz.

Mezi novými členy se objevil i muž v uniformě policejního důstojníka. Rytířský kříž, který se mu pohupoval na uniformě, působil tak trochu jako pěst na oko.

„V práci své členství v řádu netajím. Pohybuji se v oblasti drogové problematiky. Křesťanské hodnoty se nijak nekříží s mou prací, naopak Vždyť i u policie pracuje Křesťanská asociace ozbrojených složek. Členství v řádu pro mne znamená větší zodpovědnost a zároveň musím věnovat více času svým bližním – lidem, kteří překročili zákon, i kolegům,“ uvedl jednatřicetiletý Martin z Prahy.

Po mši se průvod ještě vydal k žerotínské hrobce, kterou biskup Lobkowicz vysvětil. Pak už se všichni vydali do zámku, o kterém ze stran návštěvníků padaly jen samé superlativy. Poklonu mu vysekl i sám velmistr řádu Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz.

„Na bludovském zámku jsem poprvé a moc se mi líbí, krásné je i jeho okolí. Věřím, že zde nejsem naposledy,“ uvedl velmistr.

Vznik vojenského a špitální Řádu svatého Lazara Jeruzalémského je spojen s křížovými výpravami zahájenými v 11. století, kdy s rytíři starali o malomocné. Členové řádu se starali o nemocné i po návratu rytířů do Evropy ve 13. století. Kromě péče o pacienty zasažené leprou, se nyní řád zaměřil na zajištění dostatku pitné vody v uprchlických táborech v Senegalu. V Česku působí rytíři sv. Lazara od roku 1937. Pod jejich patronací je například nemocnice v Měšicích u Prahy, která se stará o pacienty se zhoubnými nádory, či dětská psychiatrická léčebna v Opařanech.