Jeho cílem je poskytovat intenzivní hiporehabilitaci klientům, a to nejenom pro zlepšení jejich fyzického zdraví, ale také pro posílení jejich duševního blaha. Kontakt s koněm a terapeutickými aktivitami spojenými s jízdou na koni může být pro klienty klíčovým prvkem na jejich cestě ke zlepšení zdraví a pohybu.

Jednou z forem hiporehabilitace je hipoterapie (HTFE- hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii), která využívá přirozenou chůzi koně jako motorický vzor. Během terapie pacient sedí nebo leží na vedeném koni a je korigován vyškoleným fyzioterapeutem.

Členové společnosti přátel historie Mohelnice zasadili v parku lípu.
Mohelnice slaví 750 let. Na počest zasadili v parku lípu

Senzomotorické impulsy z koně přenášené na klienta působí především na ty, kteří trpí poruchou držení těla nebo hybnosti. Hipoterapie se aplikuje při léčbě pacientů s neurologickými nebo jinými postiženími, jako jsou autismus, dětská mozková obrna, artritida, roztroušená skleróza a další.

Vždy je však nutné provést vstupní vyšetření fyzioterapeutem před zahájením terapie. Pojďme pomáhat tam, kde to má smysl. I jedna DMS pomůže. Děkujeme