Sběrný dvůr v prostorách centrální kotelny na Lipovské ulici přitom funguje už dva měsíce. Jeho výstavba stála téměř milion devět set tisíc korun. Dotace ze Státního fondu životního prostředí měla pokrýt devadesát procent nákladů. Město zatím akci zaplatilo z vlastních zdrojů.

„Město se dopustilo pochybení při administraci veřejné zakázky,“ připustil místostarosta Jeseníku Libor Halas. „Důvodem dočasného pozastavení administrace tohoto projektu byla skutečnost, že při následné kontrole zadávací dokumentace byl zjištěn výskyt obchodních názvů. To je v rozporu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách,“ upřesnila mluvčí Ministerstva životního prostředí Marta Machková.

Projekt na výstavbu jesenického sběrného dvora však není jediný, u kterého státní úředníci toto pochybení našli. Zatím však nebylo nikde stanoveno, jak v takových případech postupovat. Příslušný metodický pokyn by měli státní úředníci vydat v těchto dnech. Poté se cesta k získání dotace opět otevře.

„Dotace u projektu Sběrný dvůr Jeseník ohrožena není. Pouze výsledná výše dotace bude z důvodu pochybení v zadávacím řízení ponížena o finanční korekci,“ doplnila Machková.

Sběrný dvůr na Lipovské ulici v Jeseníku funguje od začátku letošního října. Slouží především k odkládání tříděného odpadu jako je papír, plasty, sklo, kovy, vyřazených elektrospotřebičů a nebezpečných odpadů.