Peníze na pomoc této chudé zemi lze poslat textovou zprávou z mobilního telefonu ve tvaru DMS HAITI na číslo 87777.

„Výtěžek sbírky je určen na projekty, které Arcidiecézní charita uskutečňuje ve spolupráci s farností Zábřeh. Jedním z nich je nedávno zahájená akce Daruj střechu nad hlavou. Má pomoci nejchudším lidem z haitské vesnice Baie de Henne nakoupit materiál na střechy domků. Ty současné jsou z rákosu a v období dešťů do nich zatéká. Podle předběžné kalkulace má jedna střecha pro domek stát zhruba deset tisíc korun,“ informovala mluvčí Arcidiecézní charity Ivana Jeništová.

Charita Zábřeh pořádá sbírky pro Haiti už druhým rokem, letos v únoru zorganizovala i humanitární misi na Haiti, spolupracuje na projektu Adopce na dálku. Její snaha nachází odezvu i jinde. Na příklad dvě zábřežské studentky, Bára Hamplová a Gábina Tillová, které vystupují se souborem Schola Piccola, uspořádaly na začátku června v místním kostele Koncert pro Haiti, který vynesl peníze na dvě střechy.

Do sbírky lze přispívat také na číslo účtu Arcidiecézní charity Olomouc, 35-1868350237/0100, variabilní symbol 88888.