Celkové náklady přestavby činí kolem 40 milionů korun, nových učeben s moderním vybavením se žáci dočkají od příštího školního roku.

Projekt přebudování a rekonstrukce starých školních budov, které byly dřív součástí mateřské školy a jeslí, se zrodil v plánech vedení již krátce poté, co Schola Viva v roce 1992 vznikla. Teprve až rok 2005 byl zlomovým: projekt začal nabírat zcela konkrétní obrysy v podobě komplexu moderních budov.

První část projektu se podařilo uvést do života před třemi lety v roce 2007, kdy byla slavnostně dokončena rekonstrukce budov speciálního pedagogického centra a části školní budovy, kde se nyní nachází kromě tříd i moderní školní stravovna. Od letních měsíců se intenzivně pracuje na přestavbách dvou bývalých školních budov, které se brzy promění v moderní učebny a třídy především pro žáky II. stupně.

„Další etapa rekonstrukcí začala v červenci minulého roku a blíží se do finální fáze, kdy bude řešen interiér nových prostor. Od letních měsíců za provozu byly bourány části starých budov, prováděly se zemní práce, svislé a vodorovné konstrukce, jejichž výsledkem jsou nové prostory pro třídy a učebny. Původní stará budova byla zvýšena o patro a dostala novou střechu,“ přiblížil ekonomický ředitel společnosti Schola Viva Vladimír Bican.

Rekonstrukce je z velké části financována z dotací Evropské unie.

„Především se bude jednat o velké zkvalitnění prostředí, protože se počítá s velmi moderním vybavením učeben i technickým zázemím, které ocení především více hendikepovaní žáci,“ řekl ředitel školy Miroslav Haltmar.

Obecně prospěšná společnost Schola Viva zahrnuje základní školu, kam dochází 150 žáků, dvacet dětí navštěvuje mateřskou školu a desítky klientů využívají služeb Speciálně pedagogického centra.

Vizualizace Schola Viva