Z hlavní dopravní tepny se po rekonstrukci stane prostor, kde budou mít hlavní slovo pěší.

„Nyní budeme muset udělat sčítání dopravy. Projekční práce se začnou odvíjet právě od ní,“ popsal první kroky po schválení záměru starosta František John. Projektování a povolovací řízení zaberou několik let. Výstavbu město plánuje po etapách.

Více laviček a stromů, méně aut

Schválení studie předcházelo několikeré projednání s veřejností. Na tom květnovém se diskuse točila zejména okolo dopravy.

Výhrady k navržené podobě měla řada obchodníků. Obávali se odlivu zákazníků.

„Prosazujeme zklidněnou jednosměrku ze směru od Mohelnice a Šumperka přes spodní náměstí na horní,“ představil preferovanou variantu podnikatel Miroslav Šebesta.

Trasování jednosměrných ulic město oproti květnovému stavu ještě změní. Původní model by totiž znamenal větší automobilový ruch na Školské ulici, kde se nachází základní a umělecká škola, a na ulici Kozinově, kde žije řada lidí.

„Jednosměrka od gymnázia k historickému centru by mohla pro tyto dvě ulice neznamenala navýšení dopravy. A v Žižkově ulici přitom oproti současnosti jednoznačně poklesne počet aut. Nyní máme dvě varianty, budeme na nich pracovat a vybereme tu lepší,“ řekl starosta John.

Po rekonstrukci z náměstí zmizí nebezpečná místa, objeví se na něm více laviček. V oblasti přibude třicítka stromů a osm nových parkovacích míst.

Návrh rekonstrukce klade na první místo bezpečnost a přívětivost prostředí, omezuje průjezdnou dopravu a zvyšuje komfort pro pěší. Auta budou náměstí objíždět zejména novým průtahem kolem prodejny Billa.

Více pěších, více nakupujících

Podle tvůrců návrhu zkušenosti ukazují, že zklidnění automobilové dopravy v centrech měst zvyšuje počet pěších zákazníků, kteří pak mají větší tendenci nakupovat.

„Náměstí by nemělo být místo, kde může člověk zastavit na blikačky, koupit pár rohlíků a rychle vypadnout. Pokud je náměstí příjemné a bezpečné, lidé jej vnímají jako cílovou destinaci, kde si mohou na chvilku vydechnout, setkat se s přáteli u kávy a v horkých letních měsících třeba nechat děti pobíhat mezi fontánkou a stromy,” objasnil autor návrhu Radek Novotný.

Po rekonstrukci bude prostor navíc vhodný pro pořádání různých akcí pro veřejnost typu dětského dne, farmářských nebo vánočních a velikonočních trhů.