S plakáty vyzývajícími lidi, aby se přihlásili k moravskému jazyku a národnosti, se mohou setkat obyvatelé řady měst či obcí v regionu. Stojí za nimi politická strana Moravané nebo iniciativa Morava 2018. Různých stran, spolků či organizací s moravistickou agendou, které vyzývají k přihlášení se k moravské národnosti, je nicméně celá řada.

„Sčítání lidu, jako jedna z mála státem organizovaných akcí, nám umožňuje oficiálně vyjádřit náš vztah k Moravě, její historii a kultuře. Je to právě jednoduchým přihlášením se k moravskému národu a jazyku,“ uvedl předseda spolku Moravská národní obec Jaroslav Krábek.

Moderní národ vnímá jako společenství obyvatel určité země aktivně se hlásící k její kultuře a historii. „Součástí moderního národa se tak člověk vědomě stává svým rozhodnutím. Je tedy logické a oprávněné považovat se za Moravany. Máme svojí zemi s bohatou více než tisíciletou historií, svébytnou kulturu a ke svému národu se hlásíme,“ dodal.

Eleanor Café v Žulové.
Skrze kavárnu chceme udělat něco pro lidi, říká Kornel z Eleanor Café

Slezské Jesenicko?

Na Jesenicku se objevují výzvy, aby se zdejší obyvatelé přihlásili k národnosti Slezské. Celý tento okres kromě Ostružné je součástí historického Slezska. Při minulém sčítání lidu se k této národnosti v okrese přihlásila pouhá stovka obyvatel.

„Jesenicko bývá mnohými označováno jako region bez identity. Po kompletní výměně obyvatelstva po druhé světové válce si svou jedinečnou identitu a příslušnost ke svému regionu místní obyvatelstvo nestačilo vybudovat," zmínil na sociálních sítích Jan Stejskal. "Nedopusťte, aby Jesenicko přišlo o svou příslušnost ke Slezsku a uveďte po půlnoci 26. března do sčítacího archu slezskou národnost i vy,“ vyzval.

Jesenicko je region národnostně pestrý. Z bezmála 39 tisíc obyvatel okresu uvedlo při minulém sčítání v roce 2011 jedenáct set z nich národnost slovenskou a bezmála čtyři stovky národnost německou. Na Jesenicku tak žilo s přehledem nejvíce Němců ze všech okresů Olomouckého kraje.

Bludov - stavba obchvatu obce na hlavním tahu Zábřeh - Šumperk, březen 2021
Estakády, obchvaty... Podívejte se na největší stavby v kraji. Co se dál chystá?

Jak je to s náboženskou vírou?

Zájem ve sčítacích formulářích budí i kolonka náboženská víra. V katolických kostelích v neděli 21. března zazněla výzva biskupů, aby se pokřtění lidé přihlásili k římskokatolické, případně řeckokatolické církvi.

„Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik,“ stojí ve výzvě biskupů.

Podle údajů České biskupské konference bylo k loňskému roku v České republice pokřtěno v katolické církvi 4,6 milionu lidí. Při minulém sčítání ke ke katolické církvi přihlásil jen milion lidí.

„Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet,“ objasnili biskupové,“ proč je z jejich pohledu důležité se k víře ve statistice přihlásit.

Sčítání lidu, domů a bytů se koná každých deset let. To aktuální začíná o půlnoci z 26. na 27. března. Ve formuláři mohou lidé uvést dva mateřské jazyky. Kdo nebude chtít do statistiky uvádět svou národnost či náboženskou víru, nemusí. Jedná se o nepovinný údaj.

Petr Krňávek s přispěním Františka Bergera