OTÁZKA: Před časem jsem cestovala vlakem ze Zábřeha do Brna. Při přestupu v České Třebové jsem zjistila, že rychlík do Brna má zpoždění. Důvodem byla patrně krádež kabelu drážního zabezpečovacího zařízení v Praze. Místo původně avizovaných padesáti minut zpoždění jsem na spoj čekala nakonec hodinu a půl. Nestihla jsem proto důležitou obchodní schůzku. Chci se zeptat, zda mám v tomto případě právo na náhradu škody, respektive vrácení jízdného. Markéta B., Zábřeh

ODPOVĚĎ: Dle §763 Občanského zákona při pravidelné přepravě osob stanoví přepravní řády, jaká práva má cestující vůči dopravci, jestliže přeprava nebyla provedena včas. V případě Českých drah to bývá většinou hodnota jízdného.

Co se týče Vašeho nároku na náhradu škody, pak by musela být škoda z Vaší strany prokázána, což se může zdát v některých případech pochybným až nemožným. Lze jen doporučit příště využít jiných dopravních prostředků či vyjet s více než dostatečným předstihem.

OTÁZKA: Na přelomu srpna a září jsme byli na zahraniční dovolené v Turecku. Její průběh ovšem naprosto neodpovídal našim představám ani službám avizovaným v katalogu cestovní kanceláře. Dovolenou jsme proto u kanceláře reklamovali. Ze zákona máme třicetidenní lhůtu na vyřízení reklamace.

Cestovní kancelář nás ale kontaktovala s tím, že mají problém v komunikaci se zabraničním partnerem (pravděpodobně s provozovatelem hotelu, s jehož službami jsme nebyli spokojeni), a proto lhůtu prodlužují na devadesát dní. Má cestovní kancelář právo takto lhůtu prodlužovat nebo jde z její strany o zdržovací taktiku? Anna Š., Jeseník

ODPOVĚĎ: Na vyřízení reklamace má cestovní kancelář třicet dnů, pokud jste se nedohodli na delší lhůtě již ve smlouvě nebo tak může být stanoveno i ve všeobecných obchodních podmínkách. Pokud však s novou lhůtou souhlasit nebudete a nebude přesto dodržena, pak se jedná o porušení cestovní smlouvy ze strany kanceláře a máte nárok od smlouvy odstoupit.

Rozsah, podmínky, lhůty a způsob uplatnění odpovědnosti za vady služeb (dále jen reklamace) jsou upraveny zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zejména pak § 852i, a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.Pokud se přece jen rozhodnete vyčkat a cestovní kancelář reklamaci vyhodnotí jako neoprávněnou, nezbývá než se obrátit na soud.

S řešením sporu mohou pomoci i ministerstvo pro místní rozvoj či Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Po prostudování případu zašlou své stanovisko zákazníkovi a cestovní kanceláři, které však není právně závazné. Ročně asociace řeší přibližně 50 reklamací, u mnoha z nich však o porušení obsahu cestovní smlouvy nejde.

„Asociace má vlastní etický kodex a každá naše členská cestovní kancelář svým vstupem souhlasí s jeho dodržováním,“ vysvětluje mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. V případě nedodržování kodexu hrozí viníkovi až vyloučení z asociace.

Další informace najdete na webové adrese: ZDE