Komise výběrového řízení doporučila Miroslava Táborského městskému zastupitelstvu. Tomu na jeho nejbližším zasedání 10. září, starosta Jeseníku Adam Kalous navrhne, aby Táborského jmenovalo do funkce strážníka pověřeného řízením.

Miroslav Táborský je dlouhá léta strážníkem, proto nemusí absolvovat rekvalifikační kurz, aby se stal pro post v městské policii odborně způsobilým.

„Svou novou funkci získá v okamžiku, kdy ho zastupitelstvo zvolí, tedy ještě 10. září," popsal starosta Jeseníku Adam Kalous.

Jedním z prvních kroků nového velitele strážníků bude návrh na personální změny, které předloží starostovi města. „Už jsme o tom mluvili a řešíme různé varianty personálního obsazení městské policie," řekl Adam Kalous.

Výběrového řízení se zúčastnili tři uchazeči. Všichni měli zkušenosti z bezpečnostních sborů a splnili kritéria pro výběrové řízení. Mezi požadavky na uchazeče o vedoucí post byl například vysokoškolský titul či negativní lustrační osvědčení. Autor: Kateřina Šindelářová