„Stavba je z naší strany připravena. Je na ni vydáno stavební povolení a peníze jsou vyčleněny v městském rozpočtu. Čeká se pouze na zpracování přeložek ČEZu, bez kterých se nedá provést. Bohužel to nejsme i přes urgence schopni časově ovlivnit. Přeložky si firma ČEZ projektuje i provádí sama,“ vysvětlil Jiří Uher, vedoucí oddělení investic.

Výběrové řízení město vyhlásí hned poté, kdy bude znám termín provedení přeložek.

„Samotnou realizaci v tuto chvíli již nic neohrozí, jde pouze o to, zda to stihneme ještě letos, nebo začneme příští rok na jaře,“ dodal Jiří Uher.

Smyslem investice je zvýšit bezpečnost chodců a zlepšit dopravní obslužnost ulice Seifertovy, ale také dokončit zbývající část chodníku podél hlavní Bezručově ulice. Stavba vyjde na zhruba pět milionů korun.