Registrace k výletům právě začala. První výlet se koná 31. července, kdy se mohou zájemci vydat do jeskyní Na Pomezí, do Javorníku a na zámek Jánský vrch.

Projekt spustilo hejtmanství před sedmi lety. Zájem o poznávací, aktivní, relaxační, sakrální či kulturní zájezdy se každým rokem zvyšuje.

„Vedení kraje se rozhodlo vyhovět velkému zájmu lidí o tento způsob cestování a pro letošní rok jsme navýšili finanční částku pro tyto účely na jeden a půl milionu korun. Podle našich zkušeností z loňská to umožní letos cestovat bezmála třem tisícovkám seniorů," řekl hejtman Jiří Rozbořil.

Možnost výhodně cestovat po celém kraji budou mít senioři až do konce října. V letošním roce se do přípravy projektu poprvé zapojila také Krajská rada seniorů.

„Organizační část celého projektu zajišťuje cestovní kancelář vzešlá z výběrového řízení. Olomoucký kraj pak kontroluje řádné plnění smlouvy. V zájmu kvalitní služby a zodpovědného přístupu účastníků jsme nastavili finanční spoluúčast na dvě stě korun," doplnil hejtman.

Od 23. července je navíc zprovozněná webová stránka www.seniorskecestovani.zasluncem.cz, která je určená přímo zájemcům o cestování.

Ti mohou potřebné informace získat také na e-mailové adrese senior@zasluncem.cz nebo na telefonních číslech 585 515 850 a 585 515 860.