Celkově se jedná o částku kolem sedmi set tisíc korun, žaloba nyní leží na Okresním soudu v Šumperku. Jako první o kauze informoval Týden na severu.

„Do domu s pečovatelskou službou jsme se stěhovali v roce 2004, finanční příspěvky byly u každého různé. Například kdo se stěhoval z rodinného domku, platil víc,"řekla obyvatelka domu s pečovatelskou službou, která si stejně jako nikdo z ostatních nepřála zveřejnit jméno.Důchodci totiž mají obavy ze šikany, bojí se také výpovědi z nájmu.

Někteří platit museli, jiní ne

„Jednalo se o částky zhruba od dvanácti do sedmdesáti tisíc korun. Kdo prý nezaplatí, bydlet nebude. Jenže se sem nastěhovaly také romské rodiny, které neplatily nic,“ dodala seniorka.

Všechny domy s pečovatelskou službou v Šumperku provozuje obecně prospěšná společnost Pontis, jejímž zřizovatelem je město. Město také před několika lety určilo pravidla pro přidělování bytů v pečovatelských domech.

Jenže stávající domy s pečovatelskou službou (DPS) již byly obydlené, takže se nové podmínky nejvíce dotkly zájemců o bydlení v nově postaveném DPS Markéta.

Termín soudu ještě neznáme

„Jednalo se o finanční příspěvek na neinvestiční výdaje, který museli zájemci o přijetí do domu s pečovatelskou službou složit. Žalobu na jeho vrácení jsme již několikrát museli doplnit, ale termín soudního jednání dosud stanoven nebyl,“ řekl právní zástupce seniorů Václav Kopa.

Pro jaký účel statisíce korun posloužily, důchodcům také vrtá hlavou. „Když jsme při placení chtěli vědět, na co budou peníze použity, řekli nám, že na dovybavení a iniciativy, což nikdo nevěděl co si pod tím má představit. Prý každý rok dostaneme zprávu o tom, co se nakoupilo. Ale byl to podvod. Celé roky jsme na řediteli společnosti Pontis požadovali informace, ale žádné jsme nedostali. Domníváme se, že naše peníze se rozpustily v jiných zařízeních Pontisu,“ dodala žena, která se připojila k žalobě.

Vedení společnosti Pontis se mezitím změnilo. Důvodem výměny ředitele byl především neutěšený stav hospodaření organizace, o kterém údajně správní i dozorčí rada neměla roky ani ponětí.

O porušení zákona nešlo

Nový ředitel Pontisu Miroslav Adámek, který se své funkce ujal loni jaře, se domnívá, že při vybírání příspěvku nešlo o žádné porušení zákona.

„Tehdy byla takto pravidla nastavena a ti lidé s nimi souhlasili. Příspěvky se přestaly vybírat až poté, kdy vyšel nový zákon o sociálních službách, který to neumožňuje. Je ovšem jejich plným právem žalobu podat,“ řekl na adresu rebelujících důchodců Adámek.

Postoj šumperské radnice je jednoznačný, bez rozhodnutí soudu žádné peníze vracet nebude. „Tehdy byly podmínky pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou schváleny radou města a patrně i zastupitelstvem. Záležitostí jsme se zabývali na jednání rady minulý týden, doporučili jsme finanční příspěvky nevracet,“ uvedl šumperský místostarosta Marek Zapletal (ODS), který je zároveň předsedou správní rady společnosti Pontis.