„Cena mě velmi potěšila, bylo to příjemné překvapení. Pro zdravotníky je to něco jako Český lev pro filmaře,“ řekla Alena Hlásná.

Po škole začínala na interně nemocnice v Červené Vodě, ve funkci vrchní sestry ve Štítech je už patnáct let. Mimo jiné má velký podíl na zavedení individuálního plánování péče. To znamená, že obyvatelé domova důchodců se nemusejí přizpůsobovat režimu zařízení, ale naopak režim se přizpůsobí jim a jejich potřebám.

Cílem je to, aby se v domově cítili jako doma. „Mohou si například vybrat, v kolik hodin chtějí dostávat snídani nebo kdy chtějí koupání. Klade to samozřejmě větší nároky na organizaci a na personál, ale zvládnout se to dá,“ řekla vrchní sestra.

K Domovu důchodců Štíty patří i zařízení v nedalekém Jedlí. Jeho přestavba pro potřeby pacientů s Alzheimerovou chorobou byla dokončena v roce 2006 a Alena Hlásná na ni dohlížela. Má velkou zásluhu na tom, že vybavení odpovídá potřebám nemocných. I díky tomu prestižní ocenění získala.