Program Bezpečný podnik vychází z nejuznávanějších evropských dokumentů upravujících oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ministerstvo práce a sociálních věcí ho letos společně se Státním úřadem inspekce práce organizovalo již po osmnácté.

Mohelnický závod Siemens se stal poprvé Bezpečným podnikem před třemi lety, a to jako první výrobní závod v Olomouckém kraji. „Letos jde o úspěšnou obhajobu. Splněním požadavků deklarovaných v tomto programu jsme dali jasně najevo naplnění zásady o prioritě řízení bezpečnosti v naší firmě," řekl ředitel mohelnického Siemensu Pavel Pěnička.

Audit k programu Bezpečný podnik v mohelnickém závodě trval měsíc. „Jako společensky odpovědná firma stavíme na stejnou úroveň priorit spolu s ekonomickými hledisky i ochranu zdraví a životního prostředí," doplnil Pavel Pěnička.

V současné době má platné osvědčení Bezpečný podnik 74 firem v České republice.

Mohelnický Siemens je největším závodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v Evropě. Zaměstnává téměř 2100 lidí. Denně vyrobí až čtyři tisíce elektromotorů, které slouží především k pohonu průmyslových zařízení, jako jsou ventilátory, čerpadla, kompresory, obráběcí stroje či hydraulické komponenty.