Cílem je větší propojení teorie a praxe v technickém vzdělávání, výuka odborníků z mohelnického Siemensu na půdě vysoké školy, zajištění exkluzivních stáží a dalších společných projektů.

Rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci podepsali ředitel Siemensu Mohelnice Pavel Pěnička a ředitel Škody Auto Vysoké školy Jan Dušek v Mladé Boleslavi.

Vedení Siemensu si uvědomuje, že ke zvýšení kvality výuky mohou přispět samy firmy, a to větším zapojením do procesu vzdělávání. „Snažíme se proto studentům nejen umožnit technickou praxi, ale zároveň poskytnout podporu. Dlouhodobě podporujeme regionální učiliště i průmyslové školy a spolupracujeme s technickými univerzitami, nově tedy i se Škoda Auto Vysokou školou," řekl ředitel mohelnického závodu Siemens Pavel Pěnička.

Firma se tak snaží v mladých lidech podnítit větší zájem o technické obory. „Skutečný zájem o studium technických oborů v mladších generacích probudíme až tehdy, kdy se firmy budou výrazně podílet na náboru žáků," doplnil Pavel Pěnička.

Nové partnerství se škodováckou vysokou školou má přispět k dalšímu propojení teorie a praxe ve vysokoškolském vzdělání v České republice. Mohelnickému Siemensu navíc nabízí inspiraci v oblasti progresivních procesů a metod používaných v automobilovém průmyslu.

Spolupráce obou partnerů počítá vedle studentských stáží i s možností využívání kurzů celoživotního vzdělávání pro zaměstnance společnosti Siemens Elektromotory Mohelnice či s výukou odborníků ze společnosti Siemens na půdě vysoké školy.

„Těší nás, že jsme získali tak významného partnera, který má v České republice velmi dlouhou tradici. Věříme, že spolupráce bude oboustranně přínosná a budeme se snažit ji nadále rozšiřovat," sdělil ředitel Škoda Auto Vysoké školy Jan Dušek.

Škoda Auto Vysoká škola je prestižní soukromá vysoká škola, která funguje od roku 2000 a má sídlo v Mladé Boleslavi, tradičním městě automobilového průmyslu.

Ke studiu na mladoboleslavské vysoké škole je v tomto akademickém roce zapsáno přes dvanáct set studentů, z toho patnáct procent ze zahraničí. Technické disciplíny jsou zde nedílnou součástí společného základu všech oborů, tedy i těch ekonomicky zaměřených.