Změnu vedení sjezdu město požadovalo s argumentem, že po zbudování nadjezdu nad železniční tratí vzroste vytížení silnice ve směru Úsov a Uničov.

Samospráva proto předložila variantu trasy sjezdu, která by vedla dále od zástavby a nebylo by v ní třeba vybudovat na obchvatu města okružní křižovatku.

Ředitelství silnic a dálnic s jinou než připravovanou verzí nepočítá.

U alternativní trasy by totiž nestačilo jen změnit územní plán, ale také by bylo třeba znovu řešit její vliv na životní prostředí a další povolovací procesy, které jsou již v běhu.

Jakékoli změny by způsobily oddálení zahájení stavby, na niž netrpělivě čekají obyvatelé Třebovské ulice a místní části Libivá.

„Navíc máme na jižní sjezd udělenou výjimku, takže v této věci taháme za kratší konec provazu,“ poznamenal starosta Mohelnice Pavel Kuba.