Skauti během akce umývali okna projíždějícím automobilům, rozdávali informační materiály a přijímali příspěvky do zapečetěných kasiček.

„Lidé jsou k nám vstřícní, a když si nenechají umýt okýnko, tak alespoň přispějí. Nejvíce nám do kasičky přibývají kovové dvacetikoruny,“ řekla šumperská skautka Barbora Kupková.

Cílem Kapky je získat finanční prostředky pro rozvoj programu nadace, dostat se do povědomí lidí, a tím přispět k tomu, aby se zapsali noví dobrovolníci do Českého národního registru dárců dřeně. Výtěžek z humanitární akce poputuje na konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně.

Nadace je nestátní dobročinná organizace, která byla založena v roce 1992. Je i zřizovatelem a garantem Českého národního registru dárců dřeně, který zajišťuje databanku dobrovolníků.

V České republice se konal již desátý ročník, na Šumpersko Kapka zavítala podruhé. Stejně jako v loňském roce byla pořádána šumperskými skauty ve spolupráci s čerpací stanicí Shell.

Pavla Krobotová