Povodeň, která se v závěru minulého týdne přehnala Jesenickem, za sebou zanechala velké škody. Poškozené jsou komunikace a mosty, hodně starostí mají lidé také se zajištěním pitné vody. Obce na Jesenicku by měly dokončit sčítání škod zhruba do dvou týdnů. Už nyní je jasné, že půjdou do desítek milionů korun. Těžkou hlavu mají v Bernarticích, kde voda podemlela šest mostků. Radnice na ně zakázala vjezd vozidel. „U jednoho dokonce úplně chybí opěrná zeď,“ posteskl si starosta Bernartic Mojmír Michálek (ODS).

Statika mostků je podle něj silně narušená. „Nejsem odborník, ale když vidím, že železo visí ve vzduchu, tak se bojím po mostě pustit lidi i pěšky v hrůze, aby pod nimi nespadl. Může přijít jedna větší voda a mostky se zřítí. Je třeba urychleně je opravit,“ dodal Michálek. Podobný problém mají i ve Skorošicích. Na mosty chce starosta František Kadlec (SNK ED) nechat udělat statické posouzení. „Jsou podemleté a je otázkou kolik unesou. Využívají je vesměs těžká auta lesů, budeme muset zajistit omezení tonáže,“ podotkl Kadlec. Velká voda zkomplikovala život lidem v Bílé Vodě, kde zničila jímání vody do vodojemu. „Voda byla zastavená jen chvíli. Provedli jsme taková opatření, abychom lidem zajistili vodu v nezměněné kvalitě,“ řekl starosta Bílé Vody Miroslav Kocián (nez.). Jak ale podotkl, jde jen o provizorní řešení. Obec potřebuje nutně dotaci na nové jímání. Starostové dalších obcí hlásí škody zejména na místních komunikacích, propustcích a mostech. Ve Staré Červené Vodě strhla voda cestu hned na několika místech. Narušila i nedávno dokončený most, takže obec žádá správu silnic o revizi.

„V Nové Vodě máme na naší cestě sedmdesát centimetrů hluboké rigoly. Máme podemleté opěrné zdi u státních komunikací a poničené koryto potoka. Správce toku už slíbil, že akutní problémy bude operativně řešit,“ řekl starosta Staré Červené Vody Josef Podlaha (nez.).

„V místech, kde stékala voda z polí, máme na našich komunikacích vymleté díry i půl metru hluboké,“ přidal se jeho kolega z Vápenné Leoš Hannig (KDU-ČSL).

„Na dolním konci máme zcela zničenou naši cestu,“ připojil se starosta Vlčic Josef Fojtek (nez.). Voda sebrala cesty i v Černé Vodě. Stejný problém mají i v Supíkovicích, kde kromě zničených cest podemlela voda i památkově chráněný most. Pohroma v podobě tun hlíny se sesypala na Českou Ves, kde se urvaly dva svahy. Stejnou zkušenost mají i v Písečné, kde rodině žijící v osadě Studený Zejf vtrhlo do zahrady dvacet tun hlíny.

„Také máme propadlé cesty, kanalizace, utopenou kotelnu ve škole a v mateřské školce,“ uvedl starosta Písečné Petr Slovák (nez.). Prozatím nejvyšší škodu na obecním majetku vyčíslily Mikulovice. „Je to přes šest milionů korun. Máme zničené místní komunikace, které z devadesáti procent tvořil nezpevněný povrch a voda jej z kopce spláchla. Problém je i ve škole, kde voda zatopila plynové kotle,“ prozradil místostarosta Mikulovic František Kadaňka (KSČM). Ve škole se zatím netopí. Radnice neví, jestli pomůže vysušení nebo bude muset zakoupit kotle nové. Starostové se shodují, že z vlastních rozpočtů nápravy škod neutáhnou. „Budeme se snažit získat prostředky ze státního rozpočtu. Stát by se měl zachovat chlapsky a pomoci,“ je přesvědčen starosta Vápenné Leoš Hannig.