„V dobách založení školy bylo jejím cílem vychovávat samostatně hospodařící zemědělce. Největší změny ale přišly v 90. letech, kdy škola nejen změnila původní název, ale také otevřela nové obory, a tak zareagovala na společenské změny a situaci na trhu práce,“ řekla ředitelka školy Renata Slavotínková. Škola nyní nabízí čtyři studijní obory. Velký zájem je především o obor služby cestovního ruchu, ale úspěšní jsou také studenti dalších tří oborů: ochrana přírody a prostředí, agropodnikání a veřejnosprávní činnost. Právě studenti posledního zaměření budou mít možnost se v Šumperku dále vzdělávat. Na střední odborné škole totiž v říjnu otevírá pracoviště Fakulta provozně ekonomická České zemědělské univerzity Praha. V bakalářském programu se studenti budou vzdělávat po šest semestrů.

„Program je zaměřen na veřejnou správu a regionální manažerství. Vzdělání absolventům umožní působit takřka v jakémkoliv oboru, od veřejné správy až po soukromé podnikání,“ vysvětlil Dušan Vaněk z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, který se otevření pobočky vysoké školy v Šumperku zasadil. První tři semestry si musí studenti platit. náklady na semestr činí kolem 13 tisíc korun. V případě úspěšného zvládnutí poloviny studia už bude studium zdarma.

Na šumperské střední odborné škole se nyní učí kolem pěti stovek studentů denní i dálkovou formou.