„Kvůli vzájemným sporům potomků bratrů Kleinových, kteří zámek koupili v polovině devatenáctého století, zatím nemohl být prodán zájemci, jenž by jej zvelebil,“ řekl starosta Loučné nad Desnou Pavel Martínek.

Bratři Kleinovi získali většinový podíl ve společnosti vlastnící zámek po dohodě s obcí v 90. letech minulého století, když přislíbili, že zajistí peníze na opravu. To se ale nestalo. Vlastnický podíl Kleinových ve společnosti je mezi ně rozdělen rovným dílem, s čímž však nesouhlasí. Jeden z nich tvrdí, že vložil do oprav zámku více peněz než druhý, a proto není poloviční dělení spravedlivé. Soudní spor nebere konce a budova s bohatou historií se bez investic na opravy rozpadá. Obec do zámku vložila 2,5 milionu korun použitých na opravu fasády, krovů a střechy centrální kaple, ale na celkovou rekonstrukci peníze nemá. Zámek je nyní natolik zdevastován, že mu nemohlo uškodit ani to, že byl před půl rokem pronajat místní firmě a využíván jako paintballové hřiště.

„V prostorách, které využíváme, už není nic, co by se dalo zničit. Ze zdí jsou strhané omítky a podlahy také chybí,“ řekl majitel loučenské firmy provozující adrenalinové sporty Martin Kocián. Smlouva na užívání zámku coby bojiště bude zrušena, aby mohl být zámek přebudován na hotel. Ovšem rekonstrukce se uskuteční, jen pokud se novému investorovi podaří dohodnout s potomky bratří Kleinových, kteří zámek v devatenáctém století vlastnili.

„Kupci by byli ochotni se do soudních rozepří vložit a podíly obou stran odkoupit. V případě, že by se zájemci povedlo uspokojit nároky obou rodin, mohl by získat plný podíl na vlastnictví zámku už letos,“ sdělil starosta Loučné Pavel Martínek (ČSSD). V současnosti projevily o odkup zámku zájem dvě společnosti, jedna kanadská, druhá rakouská. Kanadský investor si podle starosty obce zatím přeje zůstat v anonymitě. Jeho nabídka obsahuje také možnost odkoupení zámeckého parku, kterého se však obec nechce vzdát. Změnou vlastníka by totiž mohla přijít o téměř dvacet milionů korun, které získala z takzvaného Norského fondu na jeho obnovu. Zástupci vídeňské mezinárodní společnosti CA IMO se k průběhu jednání kvůli křehkosti vztahů při vyjednávání odmítli vyjádřit.

Poslední zájemce, který se zajímá o možnost využití zámku, uvažuje o přebudování objektu na speciální internátní školu waldorfského typu. K uskutečnění projektu uvažuje o získání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie spolu s příspěvkem z českých fondů. V zámku by vznikla moderní škola pro děti s mentálním postižením, autistické a trpící Aspergerovým syndromem. Za příklad pro zřízení školy by posloužily podobné ústavy v Anglii. O tomto projektu však zájemce zatím pouze uvažuje. V zájmu obce Loučná nad Desnou je především záchrana historické budovy.

„Menšinový podíl obce ve společnosti vlastnící zámek bychom byli ochotni odprodat i za symbolickou cenu, pokud by se do zchátralého zámku konečně vložily peníze potřebné na opravu. Vše ale stále stojí a padá na tom, jak se právníkům podaří dohodnout s Kleinovými,“ dodal Martínek.